Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Кафедра статистики, обліку та аудиту

Освітні програми
Інформаційні пакети
Програми атестаційних комплексних кваліфікаційних екзаменів
Новини кафедри статистики, обліку та аудиту
Склад кафедри
Бакалавріат: дисципліни та викладачі
Магістратура: дисципліни та викладачі
Навчально-методичні комплекси дисциплін

Сайт кафедри

ІСТОРІЯ  СТВОРЕННЯ
КАФЕДРИ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ
ТА АУДИТУ
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА

Роль статистики у підготовці фахівців з вищою освітою будь-якого профілю (особливо гуманітарного) завжди було загальновизнаним. Це підтверджується тим, що викладання статистики почалось в університеті з самого початку його існування, згідно зі Статутом університету 1804 р. Курс статистики читався професорами кафедри політичної економії та дипломатики – однієї з семи кафедр тодішнього юридичного факультету, які були утворені у його складі, а також на двох кафедрах словесного факультету – кафедрі всесвітньої історії, статистики і географії.

У 1835 р. було затверджено новий статут університету, згідно з яким словесний факультет був приєднаний до фізико-математичного факультету, і на базі цих двох факультетів було створено філософський факультет. Але цей факультет проіснував лише до 1850 р., коли його було знов розділено на колишні два факультети, при цьому словесний факультет став називатись історико-філологічним. У цей період викладання статистики було покладено на нову кафедру саме з такою назвою у складі філософського факультету, а з 1850 р. ця кафедра функціонувала у складі історико-філологічного факультету. Викладання політичної економії у цей період було покладено на окрему кафедру політичної економії

Після ухвалення Статуту 1863 р. об’єднана кафедра політичної економії та статистики увійшла до складу 13 кафедр юридичного факультету. Після ухвалення Статуту 1884 р. кафедра збереглась у новому складі 12 кафедр цього факультету.

Статистичні дисципліни упродовж 19 - початку 20 сторіччя читали професори Б. О. Рейт, І. І. Срезневський, А. П. Рославський-Петровський, І. П. Сокальський,  Л. М. Яснопольський, Г. П. Успенський, П. П. Гулак-Артемовський, А. А. Дегуров, Є. М. Філомафітський, М. П. Клобуцький.

З середини 50-х рр. минулого сторіччя, після відновлення економічного факультету у 1955 році, вона забезпечує підготовку фахівців усіх спеціальностей на цьому факультеті зі статистичних та облікових дисциплін.

У 1966 р. був здійснений набір на спеціальність «Статистика», і кафедра стала випускаючою.

На кафедрі в 1960-х - 1980-х рр. працював відомий учений, економіст зі світовим ім’ям, д.е.н., проф. Ліберман О. Г. – один  з ідеологів так званої Косигінської економічної реформи 1965 р.

У 1998 р. розпочалась підготовка фахівців зі спеціальності «Облік та аудит».

З січня 2004 р. кафедра перейменована на кафедру статистики, обліку та аудиту у зв’язку із здійсненням підготовки фахівців зі спеціальності «Облік та аудит».

Після запровадження нової номенклатури спеціальностей вищої освіти у 2016 р. кафедрою розроблено 6 освітньо-професійних програм:  три – для бакалаврату («Бізнес-аналітика та міжнародна статистика» і «Економічна аналітика та статистика» в межах спеціальності 051 «Економіка» і «Облік та оподаткування» в межах спеціальності 071 «Облік і оподаткування») і 3 аналогічних програми для магістратури. Одночасно кафедра долучилась до реалізації освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 051 «Економіка» – як через прийом аспірантів, так і через участь провідних викладачів у навчальному процесі підготовки докторів філософії.

У різні роки кафедрою завідували к.е.н., доц. Житницький З. Л.,  к.е.н., доц. Сивоконь А. В., к.е.н., доц. Селіванов В. М., д.е.н., проф. Соболєв В. М. З початку 2022 року кафедру очолює д.е.н., проф. Нестеренко О.О.


 

Видатні статистики

  Воблий Костянтин Григорович - український вчений-економіст та географ
 

Академічна статистична школа О.Г. Лібермана


 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


 


 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна