Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Інформаційні пакети

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА
Галузь знань 0305 «ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО»
Перелік навчальних дисциплін
нормативної частини ОПП за циклами підготовки бакалаврів
Напрям підготовки 6.030508  «Фінанси і кредит»

  Навчальні цикли та назви навчальних дисциплін 
  Кредити ECTS 
  Форма контролю 
  І.Цикл гуманітарної підготовки


 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)           
3державний екзамен
 2. Історія України
3
екзамен
 3. Історія української культури
2
екзамен
 4. Іноземна мова
5
екзамен
 5. Філософія
3
екзамен
Разом за циклом  І   
16

 ІІ. Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки


 1. Загальнотеоретична дисципліна     
5
екзамен
 2. Мікроекономіка 
4
екзамен
 3. Макроекономіка
4
екзамен
 4. Історія економіки та економічної думки
5
екзамен
 5.Математика для економістів:
12

- вища математика
7
екзамен
- теорія ймовірності і математична статистика
5
екзамен
 5. Економіко-математичні методи та моделі:
7

- оптимізаційні методи та моделі
4
екзамен
- економетрика
3
екзамен
 6. Інформатика
6
екзамен
Разом за циклом ІІ   
43

 ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки.
Навчальні дисципліни 1. Економіка підприємства 
4
екзамен
 2. Менеджмент 
4
екзамен
 3. Маркетинг
4
екзамен
 4. Гроші і кредит
4
екзамен
 5. Фінанси
4
екзамен
 6. Бухгалтерський облік
4
екзамен
 7. Економіка праці і соціально-трудові відносини
4
екзамен
 8. Міжнародна економіка
4
екзамен
 9. Статистика
4
екзамен
 10. Соціологія
4
екзамен
 11. Регіональна економіка
4
екзамен
 12. Безпека життєдіяльності
2
екзамен
 13. Банківська система
5
екзамен
 14. Бюджетна система
4
екзамен
 15. Податкова система
5
екзамен
 16. Страхування
5
екзамен
 17. Фінанси підприємств
5
екзамен
 18. Фінансовий ринок
4
екзамен
 19. Інвестування
4
екзамен
Обсяг нормативних дисциплін   
90
 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна