Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Спеціальності

Спеціальність “Фінанси і кредит”

Кафедра фінансів та кредиту готує фахівців за напрямом 6.030508 «Фінанси і кредит», спеціалістів 7.03050801 «Фінанси і кредит, магістрів 8.03050801 «Фінанси і кредит»,    денної і заочної форми навчання.

Студенти кафедри можуть здобути базову вищу освіту і кваліфікацію “бакалавр” з фінансів і кредиту (для денної і заочної форми навчання – чотири роки), повну вищу освіту і кваліфікацію “спеціаліст з фінансів і кредиту» (для  денної і заочної форми навчання – один рік), повну вищу освіту і кваліфікацію “магістр з фінансів і кредиту»(для денної і заочної форми навчання – 2 роки) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.

Фундаментом освітньо-професійної програми спеціальності “Фінанси і кредит” є комплекс дисциплін циклів гуманітарної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки.

Професійна підготовка студентів забезпечується вивченням наступних курсів:
-   Податкова система;
-    Страхові послуги;
-    Фінансовий аналіз;
-    Банківські операції;
-    Бюджетна система;
-    Фінансовий ринок;
-    Фінансова діяльність суб’єктів господарювання;
-    Фінансове право;
-    Інформаційні системи і технології у фінансах;
-    Фінансовий менеджмент;
-    Управління фінансовою санацією підприємств;
-    Міжнародні фінанси;
-    Бюджетний менеджмент;
-    Податковий менеджмент та ін.

Випускники спеціальності “фінанси і кредит” підготовлені до роботи за такими видами економічної діяльності:
-    Аналіз фінансової і господарської діяльності підприємств;
-    Оподаткування;
-    Фінансове посередництво;
-    Страхування;
-    Управління та нагляд у сфері оподаткування;
-    Управління на рівні районів, міст та ін.

Студенти-відмінники можуть скласти іспити до аспірантури, продовжити навчання та згодом захистити кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.08 “гроші, фінанси і кредит”.

З метою контролю якості підготовки спеціалістів підтримується регулярний зв’язок з випускниками. Постійно вдосконалюються учбові плани, тематика науково-дослідних, курсових та дипломних робіт студентів з указаної спеціальності. На кафедрі діє студентський науковий гурток, члени якого не тільки готують доповіді та наукові праці, але і друкують наукові статті у наукових виданнях університету.

Студенти зі спеціальності “Фінанси кредит” отримують високий рівень знань та проходять практичну підготовку у комп’ютерних класах економічного факультету. Студенти-дипломники самостійно розробляють пакет прикладних програм для застосування власних розробок на комп’ютерах. Широко користуються даними INTERNET для підготовки курсових та дипломних робіт.

На сучасному етапі багато вузів, у тому числі комерційних, які готують фахівців з фінансів. Однак досвід, накопичений на кафедрі, дає підстави стверджувати що якість підготовки випускників є найвищою. Кафедра придає виняткову увагу зміцненню зв’язків викладання теоретичних дисциплін з практикою функціонування фінансових та податкових установ міста, області. Майже два десятиріччя у Харківському Центральному відділенні “Промінвестбанку” діє філія кафедри, на базі якої студенти проходять виробничу (переддипломну) та інші види практики. Кафедра підтримує зв’язки з фінансовими та податковими установами міста та області.

Кафедра фінансів та кредиту знаходиться за адресою: м.Харків, вул.Мироносицька, 1, ауд.3/11. тел.707-52-91, 707-54-99, email:  finance_and_credit@karazin.ua Спеціальність “Банківська справа”

Кафедра фінансів та кредиту готує фахівців за спеціальністю  7.03050802, 8.03050802 “Банківська справа” денної та заочної форми навчання.

Студенти кафедри можуть здобути базову вищу освіту і кваліфікацію  повну вищу освіту і кваліфікацію “спеціаліст” з банківської справи (для заочної форми навчання – один рік), повну вищу освіту і кваліфікацію “магістр” з банківської справи ( для денної форми  і заочної – два роки) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.

Фундаментом освітньо-професійної програми спеціальності “Банківської справа” є комплекс дисциплін циклів гуманітарної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки.


Професійна підготовка студентів забезпечується вивченням наступних курсів:
-    Банківські операції;
-    Грошово-кредитні системи зарубіжних країн;
-    Центральний банк і грошово-кредитна політика; 
-    Облік і аудит у банку;
-    Аналіз банківської діяльності;
-    Інформаційні системи і технології в банківській сфері;
-    Аналіз інвестиційних проектів;
-    Страхові послуги;
-    Банківське право;
-    Маркетинг у банку;
-    Кредитування і контроль;
-    Інвестиційне кредитування;
-    Міжнародні розрахунки і валютні операції;
-    Фінансовий менеджмент у банку.

Випускники кафедри фінансів та кредиту за спеціальністю “Банківська справа” підготовлені до роботи у банківській системі з усіх видів економічної діяльності:
-    Кредитні операції;
-    Валютні операції;
-    Банківський облік і звітність;
-    Аналіз стану банківської установи;
-    Валютний контроль та ін.

Студенти-відмінники можуть скласти іспити до аспірантури, продовжити навчання та згодом захистити кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.08 “гроші,фінанси і кредит”.

З метою контролю якості підготовки спеціалістів підтримується регулярний зв’язок з випускниками. Постійно вдосконалюються учбові плани, тематика науково-дослідних, курсових та дипломних робіт студентів з указаної спеціальності. На кафедрі діє студентський науковий гурток, члени якого не тільки готують доповіді та наукові праці, але друкують наукові статті у наукових виданнях університету.

Студенти зі спеціальності “Банківська справа” отримують високий рівень знань та проходять практичну підготовку у комп’ютерних класах економічного факультету. Студенти-дипломники самостійно розробляють пакет прикладних програм для застосування власних розробок на комп’ютерах. Широко користуються даними INTERNET для підготовки курсових та дипломних робіт.

На сучасному етапі багато вузів, у тому числі комерційних, які готують фахівців з банківської справи. Однак досвід, що накопичений на кафедрі, дає підстави стверджувати про найвищу якість підготовки випускників. Кафедра придає виняткову увагу зміцненню зв’язків викладання теоретичних дисциплін з практикою функціонування банківських, фінансових та податкових установ міста, області. Майже два десятиріччя у Харківському Центральному відділенні “Промінвестбанку” діє філія кафедри, на базі якої студенти проходять виробничу та інші види практики. Кафедра підтримує зв’язки з Національний банком України і комерційними банками міста Харкова.

Кафедра фінансів та кредиту знаходиться за адресою: м.Харків, вул.Мироносицька, 1, ауд.3/11. тел.707-52-91, 707-54-99, email:  finance_and_credit@karazin.ua


 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна