Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Дисципліни другого (магістерського) рівня

 

PR та управління репутацією

PR-менеджмент

SMART-технології в управлінні

Softskills в управлінні

Web програмування

Авторське право та його захист

Адміністративна діяльність у державних та недержавних установах і організаціях

Адміністрування антикризової діяльності

Аналіз банківської діяльності

Аналіз економіки України з використанням СНР

Аналіз і візуалізація даних

Аналіз інвестицій

Аналіз національної економіки

Аналіз ринкової ситуації

Аналіз та прогнозування ринків

Антикризовий менеджмент

Архітектоніка та логіка економічного розвитку

Аудит і оцінювання управлінської діяльності

Банківська статистика

Банківське обслуговування фізичних осіб

Бізнес-етика

Бізнес-законодавство

Бізнес-моделювання

Бізнес-планування

Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності

Брендінг, товарознавство та експертиза

Бренд-менеджмент

Венчурний менеджмент

Візуалізація бізнес-процесів

Віртуальні активи та платформенні рішення

Внутрішній аудит в системі управління підприємством

Вступ до Data science

Гендерне бюджетування

Глобальні ринки праці

Глобальні фінансові ринки

Господарське право

Держава на фінансовому ринку

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Державне та говірне регулювання трудових відносин

Е- маркетинг

Екологічний менеджмент

Е-комерція

Економіка публічного сектору

Економіка та організація торгівлі

Економічна безпека держави

Економічний аналіз

Електронна  комерція

Електронне врядування

Електронні технології ведення бізнесу

Емоційне лідерство

Запобігання корупції в органах публічної влади

Злиття та поглинання у сучасному міжнародному бізнесі

Зовнішньоекономічний консалтинг

Інвестиційний аналіз

Інноваційна політика

Інноваційний менеджмент

Інноваційний розвиток фірми

Інститути фінансового посередництва

Інституційна динаміка

Інституційна економіка

Інституційне проєктування

Інтелектуальна власність

Інтелектуальні системи аналізу даних

Інтерактивні технології навчання

Інтернет-бізнес та електронна комерція

Інформаційно-комунікаційні технології у бізнесі

Інформаційно-комунікаційні технології у сфері торгівлі

Інформаційно-статистичне забезпечення маркетингу

Інформаційно-статистичне забезпечення підприємницької діяльності

Комерційна діяльність посередницьких підприємств

Комерційна логістика

Компаративний аналіз національних бізнес-культур

Комплексний тренінг з організації біржової діяльності

Комплексний тренінг з організацій стартапів

Комплексний тренінг з розвитку підприємницьких організацій

Контроль та оподаткування ЗЕД

Корпоративний контроль в глобальній економіці

Корпоративний менеджмент

Корпоративні комунікації та медіапланування

Корпоративні фінанси

Кредитування і контроль

Криптовалюти

Крос-культурний менеджмент

Лідерство

Лідерство та командотворення

Логістика

Логістичний менеджмент

Логістичні засади політики розподілу

Маркетинг відносин

Маркетинг інновацій

Маркетинг корпоративної культури

Маркетингове консультування

Маркетингове управління стартап проєктами

Маркетинговий менеджмент

Маркетингові комунікації та медіапланування

Математичні методи і моделі ринкової економіки

Математичні моделі аналізу діяльності підприємства

Медичне страхування

Менеджмент вартості корпорацій 

Менеджмент змін

Менеджмент проектів

Менеджмент публічних установ та організацій

Менеджмент транснаціональних корпорацій

Менеджмент-продажів

Мерчандайзинг

Методи класифікації даних в пакеті Statistica

Методи моделювання бізнес-процесів

Митне регулювання та управління експортно-імпортними операціями

Міжнародна бізнес-аналітика

Міжнародна бізнес-логістика

Міжнародна ділова комунікація

Міжнародна електронна комерція

Міжнародне підприємництво

Міжнародне підприємництво

Міжнародне середовище розвитку підприємницького потенціалу

Міжнародний менеджмент

Міжнародний ринок праці  та трудова міграція

Міжнародний трансфер технологій

Міжнародні бізнес-стратегії підприємства

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні кредитно-розрахункові відносини і валютні операції

Міжнародні розрахунки і валютні операції

Міжнародні фінанси

Моделювання бізнес-процесів

Моделювання ланцюгів постачань

Монетарна економіка

Нейронні мережи

Облік міжнародних операцій

Облік та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності

Операції з цінними паперами

Організаційна культура підприємництва

Організація і методика податкового контролю

Організація системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг

Оргпроектування

Освітній менеджмент і лідерство

Оцінка вартості бізнесу

Педагогіка вищої школи

Пенсійне забезпечення в Україні

Податки та податкова політика

Податкове регулювання економіки

Податковий аудит

Податковий менеджмент

Посередники фінансового ринку

Прийняття управлінських рішень

Програми статистичної обробки даних

Проектний аналіз

Психологія кроскультурних комунікацій

Психологія підприємництва

Психологія спілкування та кроскультурних комунікацій

Публічні фінанси в умовах военного стану

Регіонально-адміністративний менеджмент

Регіонально-кластерна політика

Рекламний менеджмент

Рекрутинг

Ризик-менеджмент

Ринок інтелектуальних продуктів та послуг

Самоменеджмент

Світова економіка та глобалізація

Соціальна відповідальність бізнесу

Соціальна відповідальність та ділова етика

Соціальне страхування

Соціальний облік та звітність

Соціально-трудова сфера в умовах глобальних викликів

Соціально-трудові відносини в умовах глобалізації

Сталий розвиток

Статистичний аналіз кон`юнктури ринку

Стратегічний аналіз

Стратегічний менеджмент

Стратегічний менеджмент корпорацій

Сучасна регуляторна політика

Сучасна трудова міграція

Сучасні економічні теорії

Сучасні статистичні методи економічних досліджень

Сучасні технології економічних досліджень

Тайм-менеджмент

Тренінг. Крос-культурний менеджмент і бізнес-комунікації

Тренінг. Проєкт-менеджмент реалізації потенціалу особистості у просторі міжнародної економіки

Трудове право

Управління бізнес-структурами

Управління вартістю підприємств

Управління конкурентоспроможністю підприємств

Управління логістичними системами

Управління міжнародними брендами

Управління персоналом міжнародних компаній

Управління персональними фінансами

Управління програмами лояльності

Управління фінансовою санацією підприємства

Управлінське консультування

Фінанси охорони здоров'я

Фінанси сучасного міста

Фінансова стабільність

Фінансове посередництво

Фінансовий аналіз

Фінансовий аналіз за видами діяльності

Фінансовий маркетинг-менеджмент

Фінансовий менеджмент

Фінансовий ринок

Фінансово-кредитний механізм ЗЕД

Фінансування освіти

Фіскальні ризик

Цифрова економіка (Didital ekonomy)

Цифровий маркетинг

Цифрові інструменти у бізнесі

Якість, стандартизація, сертифікація

 

 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна