Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Про кафедру

Кафедра міжнародної економіки та світового господарства реалізує освітню програму «Міжнародна економіка» бакалаврського та магістерського рівнів, якабазується на системі ґрунтовних теоретичних знань та практичних навичок заспеціальністю 051 «Економіка».

Свій початок історія кафедри бере у 1995 році, коли отримання ліцензії заспеціальністю «Міжнародна економіка» стало відповіддю на найактуальніші запитиукраїнської бізнес-спільноти, що входила в міжнародне господарське середовище іпотребувала фахових спеціалістів області міжнародної економіки, митно-тарифногорегулювання, міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин, інвестиційноїдіяльності, міжнародного маркетингу, зовнішньоекономічної діяльності підприємств, у підготовці зовнішньоекономічних контрактів тощо.

Із 1998 року кафедра мала назву «Кафедра міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин», її очолював професор Голіков Артур Павлович.

У 2003 р. було здійснено відособлення кафедри міжнародної економіки,колектив очолював д.е.н. професор Чернецький Юрій Олександрович. 

З 2007 кафедру очолювала д.е.н. професор Коломієць Ганна Миколаївна.

З травня 2014 року кафедру очолював професор, д.е.н. Задорожний Григорій Васильович, кафедру було перейменовано на кафедру міжнародної економіки та світового господарства.

З жовтня 2022 року підготовку за освітньою програмою «Міжнароднаекономіка» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освітина високому професійному рівні забезпечує колектив на чолі з в. о. завідувача кафедрик.е.н., доцентом Дуна Наталією Геннадіївною.

Із 2003-го року кафедра є випусковою і здійснює підготовку іноземних таукраїнських студентів першого та другого рівнів вищої освіти за освітньою програмою«Міжнародна економіка». Наші випускники успішно працюють в Україні й багатьох країнах світу.

Підготовку за освітньою програмою забезпечують 8 викладачів, серед яких 5кандидатів економічних наук, доцентів, і 2 співробітника учбово-допоміжногоперсоналу. Діяльність кафедри спрямована на реалізацію вимог «Стратегії розвитку Каразінського університету» на 2019-2025 роки.

Невід’ємною складовою роботи колективу кафедри є постійне підвищення кваліфікації, яке здійснюється на базі вітчизняних підприємств, підрозділівХарківського національного університету імені В. Н. Каразіна, в межах міжнародних проєктів, професійних об'єднань.

Якість викладання дисциплін професійного спрямування забезпечуєтьсявикладачами, які мають значний власний практичний досвід і участю фахівців,зокрема, випускників кафедри в опануванні окремих складових дисциплін, що сприяєпідсиленню практичної спрямованості навчання.

Важливою складовою є наукова робота колективу із широким залученнямстудентів в науково-дослідну діяльність. На підтвердження результативності цих напрямів роботи кафедри результати наукових досліджень публікуються вмонографіях, фахових виданнях, періодичних наукових виданнях. Участь уміжнародних і вітчизняних наукових конференціях, їх організація і проведення на базікафедри, постійно діючий Каразінський міждисциплінарний методологічний науковийсемінар, наукова професорсько-студентська лабораторія досліджень сучасногогосподарства, результатом якої є науково-дослідна роботу за темою «Особливості таперспективи Індустрії 4.0 в економіці України», впродовж тривалого часу створюютьрезультативні площадки для комунікацій, обміну здобутками, досвідом, є поштовхомдля покращення змістовного наповнення програми підготовки студентів-міжнародників.

Значна увага колективом кафедри приділяється обміну результативнимипрактиками втілення нових методик викладання, зокрема, за результатами проведеннявідкритих занять, створення електронних курсів на платформі «MOODLE»,впровадження нових форм проведення контрольних заходів з оцінювання студентів.

Збагаченню якості змісту навчальної підготовки за Освітньою програмою«Міжнародна економіка» сприяє співробітництво з організаціями: Україно-Німецьким академічним центром Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна,Харківським німецьким центром, Харківською обласною громадською організацією «Мульті-Культі УА».

Випускники кафедри реалізують себе у найрізноманітніших сферах світовогогосподарства у багатьох країн світу. Серед них провідні фахівці національних іміжнародних компаній, аналітики, фахівці із зовнішньоекономічної діяльності,туризму, міжнародного аудиту, маркетологи, фахівці з розвитку бізнесу клієнтів,бізнес-тренери, підприємці і державні службовці, службовці ВПК України.

 


 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна