Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Спеціальності

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Кафедра готує фахівців за двома спеціальностями: «Економічна кібернетика» та «Прикладна економіка».Навчання здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а також за кошти фізичних та юридичних осіб. За обома спеціальностями передбачені дві форми навчання: очна та заочна (дистанційна).

 

Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика», спеціальність 051 «Економіка»

Наряду з фундаментальними знаннями економічної теорії та поглибленою підготовкою з математики, наші випускники володіють методологією системного аналізу, інструментарієм моделювання економіки та бізнес процесів, сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями.

Серед економічних спеціальностей «Економічну кібернетику» можна віднести до фундаментальних університетських спеціальностей. Вона базується на трьох «китах»: економіка, моделювання та комп’ютерні  технології. У відповідності з цим, навчальна програма складається з наступних блоків:

  • економічна підготовка (сучасні економічні теорії, інвестиційний аналіз, податки та податкова політика, управління проектами, управління ризиком у реальному секторі економіки та ін.);
  • економіко-математичне моделювання (прикладна економетрика, теорія інтелектуальних систем прийняття рішень, моделювання бізнес-процесів, сучасні технології моделювання економічних процесів та ін.);
  • комп’ютерні технології(корпоративні інформаційні системи, web-програмування, е-комерція, інформаційний менеджмент та ін.).

На базі ґрунтовної теоретичної та математичної підготовки формуються необхідні знання сучасного економіста-аналітика, який володіє технологією  моделювання та аналізу бізнес-процесів, основами програмування та сучасними комп’ютерними технологіями для вирішення економічних задач.

 

Освітньо-професійна програма «Прикладна економіка», спеціальність 051 «Економіка»

Програма магістерської спеціальності «Прикладна економіка» розроблена в рамках міжнародного проекту TACIS TEMPUS CD_JEP-21135-2000 та відповідає програмам з прикладної економіки, яку пропонують європейські університети.

Програма включає:

  • нормативні дисципліни: економічна динаміка, економічне моделювання, менеджмент проектів, прикладна економетрика, професійна іноземна мова, інтелектуальна власність, світова економіка і глобалізація, методологія та організація наукових досліджень в економіці;
  • варіативні дисципліни: інтелектуальні системи аналізу даних, актуарні розрахунки, управління персоналом, моделювання ланцюгів постачань, імітаційне моделювання, е-комерція, web-дизайн, web-програмування, фінансовий менеджмент, сучасні економічні теорії, господарське право, податки та податкова політика та інші;
  • практика та атестація: навчальна практика (без відриву від навчання), виробнича і переддипломна практика, атестаційний екзамен, виконання кваліфікаційної магістерської роботи.

Значну увагу приділяється поглибленому вивченню іноземної мови.

Високий рівень зайнятості серед магістрів-випускників говорить про те, що програма МПЕ є конкурентоздатною та користується попитом на ринку праці, особливо серед тих роботодавців, які мають потребу у вирішенні економічних задач за допомогою моделювання та аналізу.

 

Адреса:

Кафедра економічної кібернетики та прикладної економіки,
Економічний факультет ХНУ ім. В.Н.Каразіна,
вул. Мироносицька 1, 3-й поверх, аудиторія 3-17,
м. Харків, Україна, 61002.

Тел.: +38 (057) 706-13-96, +38 (057) 707-51-94.

  


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна