Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Про кафедру

КАФЕДРА ЕКОНОМIЧНОЇ КIБЕРНЕТИКИ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМIКИ

Кафедра економічної кібернетики та прикладної економіки  спеціалізується на підготовці фахівців з поглибленими пізнаннями в таких областях як: математичне моделювання, кількісні методи, комп’ютерні технології. Така спеціалізація, крім загальноекономічної освіти, що студенти кафедри одержують нарівні зі студентами інших спеціальностей, дозволяє значно поліпшити якість підготовки для роботи з фінансовою, аналітичною й числовою інформацією.

Кафедра, яка одна з перших на Україні почала підготовку за фахом «Економічна кібернетика», на сьогоднішній день готує економістів за двома освітньо-професійними програмами: «Економічна кібернетика» (освітні рівні – бакалавр і магістр) і «Прикладна економіка» (освітній рівень – магістр). 

Кафедра забезпечує викладання базових курсів, пов’язаних з математичною й комп’ютерною підготовкою, а також усіх професійно-орієнтованих дисциплін – економічної кібернетики, дослідження операцій, системного аналізу, моделювання економіки, імітаційного моделювання, економічної динаміки, організаційного проектування та ін.

Фундаментальна підготовка з математики й економіко-математичного моделювання дозволяє нашим випускникам інтегруватися в систему університетської освіти за кордоном (насамперед, США, країни Європи).

Тривалий час Кафедру економічної кібернетики очолював професор В.А. Забродський, один з основоположників теорії адаптивного управління, що створив на кафедрі наукову школу за цим напрямком. Сьогодні кафедрою керує професор, доктор економічних наук, професор кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського національного університету Меркулова Тамара Вікторівна.

На кафедрі відкрита очна й заочна програми підготовки докторів філософії (PhD) –аспірантуразі спеціальності 051 «Економіка», ведеться активна наукова робота, у тому числі із залученням студентів.

Кафедра підтримує активні зв’язки з провідними вузами України, науковими установами, підприємствами та організаціями. Співробітництво проводиться за багатьма напрямками: експертиза та рецензування дисертацій, наукових робіт, участь у конференціях та семінарах, обмін науково-педагогічним досвідом, стажування викладачів, участь у міжнародних проектах.

 

 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна