Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Навчально-методичні комплекси дисциплін

Кафедра маркетингу, менеджменту та підприємництва (бакалавр, магістр)

Освітні програми: 073 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, 073 Міжнародний менеджмент і бізнес-комунікації, 075 Маркетинг, 075 Маркетинговий менеджмент, 075 Інформаційний маркетиг, реклама та зв`язки з громадськістю,  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 
 

Робочі програми навчальних дисциплін

НМКД розміщено на сайті кафедри: 

https://karazinmmved.wixsite.com/mmzed


- Адміністративний менеджмент
- Антикризове управління
- Біржова діяльність
- Бренд-менеджмент
- Вступ до сучасного підприємництва
- Громадянське суспільство
- Громадські об’єднання та організації
- Європейська інтеграція
- Економіка знань та інформаційне суспільство
- Економіка суб’єктів господарювання
Економіка та організація торгівлі
- Економічна безпека підприємства
- Інвестиційний менеджмент
Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємницьких структур
- Інноваційний менеджмент
- Інформаційні системи та технології в бізнесі
- Комерційна діяльність посередницьких підприємств
- Логістика
- Маркетинг (075)
- Маркетингова політика розподілу
- Маркетинг промислового підприємства
- Маркетингова товарна політика
- Маркетингова цінова політика
- Маркетинговий менеджмент  
- Маркетингові дослідження  
- Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
- Мерчандайзинг
- Методологія наукових досліджень 
- Міжнародні кредитно-розр. та валютні операції 
- Міжнародний бізнес
- Міжнародний маркетинг  
- Міжнародний маркетинг (магістр) 
- Операційний менеджмент
- Основи наукових досліджень 
- Підприємницька діяльність 
- Поведінка споживача
- Проєктний менеджмент 
- Регіональні об’єднання 
- Рекламний менеджмент 
- Ризик-менеджмент 
- Самоменеджмент
- Соціальна відповідальність
- Статистика
- Статистика ринку товарів та послуг 
- Стратегічний маркетинг 
- Тайм-менеджмент
- Технології маркетингових досліджень
- Тренінг "Інтернет-маркетинг"      
- Тренінг "Web-комунікації"   
- Тренінг "Техніка продажів"      
- Управління конкурентоспроможністю підприємства       
- Управління персоналом
- Фінансовий маркетинг-менеджмент
- Цінні папери та фондовий ринок

 

 

Навчально-методичні посібники

НМКД розміщено на сайті кафедри: 

https://karazinmmved.wixsite.com/mmzed

 

- BUSINESS IN TOUCH Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
- Management of Risks in Marketing Management: educational and methodical discipline complex
- Brand managment: reference lecture notes
- Marketing research: methodological materials 
- International Marketing: lectures and practicum 
- Адміністративний менеджмент: практикум
- Підприємництво: підручник
- Адміністративний менеджмент
- Економіка знань: практикум
- Економіка знань: збірка тестів
- Інфраструктура ринку товарів та послуг: практикум
- Інфраструктура ринку товарів та послуг: збірка тестів
- Інвестиційний менеджмент: методичні вказівки
- Корпоративне управління: методичні вказівки
- Маркетинг виробничого підприємства: методичні вказівки
- Маркетингова політика розподілу: методичні вказівки
- Маркетингова цінова політика
- Маркетингові дослідження: курсова робота 
- Маркетингові дослідження: методичний посібник 
- Маркетинговий менеджмент: навч. посібник
- Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: курсова робота
- Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
- Методика викладання у вищій школі: методичні вказівки
- Проєктний менеджмент
- Тренінг «Організація стартапів»
- Соціальна відповідальність: конспект лекцій
- Управління конкурентоспроможністю підприємства
- Стратегічний маркетинг: методичні вказівки
- Управління персоналом: методичні вказівки   

 

Дистанційні курси в системі змішаного навчання

 Спеціальність 073 Менеджмент

 Спеціальність 075 Маркетинг

 Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 

Практична підготовка

НМКД розміщено на сайті кафедри: 

https://karazinmmved.wixsite.com/mmzed

 

- Положення про практики по кафедрі маркетингу, менеджменту та підприємництва
- Програма виробничої практики з маркетингу
- Програма виробничої практики з менеджменту
- Програма виробничої практики з підприємництва
- Інформаційні системи та інтернет-технології в бізнесі
- Програма виробничої практики з систем інформаційних технологій
- Переддипломна практика з маркетингу 
- Переддипломна практика з менеджменту  
- Переддипломна практика 
- Стажування з фаху (маркетинг) 
- Стажування з фаху (підприємництво) 
- Стажування з фаху (менеджмент) 

 

Атестація

- Атестаційний іспит з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (бакалавр)
- Атестаційний іспит з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності(бакалавр)
- Атестаційний іспит з маркетингу (бакалавр)
- Тематика кваліфікаційних робіт магістра з менеджменту
- Тематика кваліфікаційних робіт магістра з маркетингу
- Підготовка кваліфікаційних робіт магістра з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності   

 

Форми контролю знань


- Адміністративний менеджмент: тестові завдання
- Громадянське суспільство: приклад ситуац. завдання  
- Громадянське суспільство: тестові завдання
- Громадянське суспільство: питання до іспиту
- Економіка знань: критерії оцінювання  
- Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: приклад екз. білета
- Маркетинговий менеджмент: приклад ситуац. завдання  
- Маркетинговий менеджмент: тестові завдання
- Маркетинговий менеджмент: критерії оцінювання  
- Маркетинговий менеджмент: питання до іспиту
- Маркетингова цінова політика: тестові завдання
- Технології маркетингових досліджень: тестові завдання


 

 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна