Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Навчально-методичне забезпечення

 Кафедра економіки та менеджменту (бакалавр, магістр)

Освітні програми:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: 073 Менеджмент організацій, 073 Менеджмент бізнес-процесів, 281 Публічне управління та адміністрування

Другий (магістерський) рівень вищої освіти: 073 Менеджмент організацій, 073 Бізнес-менеджмент, 073 Адміністративний менеджмент

  

 

Робочі програми навчальних дисциплін

розміщено на сайті кафедри

Навчально-методичні комплекси дисциплін

розміщено на сайті кафедри
 

   Навчально-методичні посібники                      

Навчальний посібник 

1. Менеджмент: простір варіантів : навчальний посібник / за заг. ред. Г. О. Дорошенко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 520 с. 

 Методичні посібники:

1. Адміністративний менеджмент : методичні рекомендації до самостійної роботи та дистанційного навчання здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» / уклад. Л. В. Тєшева. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. – 76 с. 

2. Бренд-менеджмент : методичні рекомендації до самостійної роботи та дистанційного навчання здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» / уклад. Л. В. Тєшева. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. – 76 с. 

3. Управління якістю : методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» / уклад. О. О. Крикун. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. – 48 с. 

4. Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «HR-менеджмент» / уклад. С. М. Бабич, О. О. Крикун, Т. О. Самофалова, І. А. Тернова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 32 с. 

5. Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Прогнозування та соціально-економічне планування» для здобувачів вищої освіти галузі знань 28 Публічне управління спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» / уклад. Г. О. Дорошенко, І. О. Пєнська, Г. О. Сукрушева, Заднєпровська Г. О. – Харків КП "Міська друкарня", 2021. – 21 с

6. Методичні рекомендації до виконання аудиторних практичних та семінарських занять з дисципліни «Мотиваційний менеджмент» для здобувачів вищої освіти галузі знань 73 Менеджмент спеціальності 073 «Менеджмент» / уклад. Г. О. Сукрушева – Харьков, КП "Міська друкарня" 2022. -20 с. 

7. Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання з дисципліни «Антикризовий менеджмент» для здобувачів вищої освіти галузі знань 73 Менеджмент спеціальності 073 «Менеджмент» / уклад. Г. О. Сукрушева – Харьков: КП "Міська друкарня", 2022. – 27 с.

8. Європейська інтеграція. Збірник практичних завдань : навчально-методичний посібник / Л. М. Матросова, О. О. Крикун, М. В. Максімова. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 32 с. 

Практична підготовка

Методичні вказівки до проходження виробничої практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти : методичні вказівки / уклад. Г. О. Дорошенко, В. В. Сичова, Г. І. Заднєпровська, Т. О. Самофалова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 24 с. 

Форми контролю знань

Робочі програми навчальних дисциплін та навчально-методичні комплекси містять інформацію про форми контролю на сайті кафедри


 

 

 

 

Практична підготовка

1. Наскрізна програма практики та методичні вказівки до виконання для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійних програм підготовки «Менеджмент організацій»; «Менеджмент бізнес-процесів». Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти / уклад. Г. О. Дорошенко, Д. В. Бабич, С. М. Бабич, Г. І. Заднєпровська, О. О. Крикун, Т. О. Самофалова, І. А. Тернова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 32 с. 

2. Наскрізна програма практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньопрофесійних програм підготовки «Менеджмент організацій»; «Бізнесменеджмент»; «Адміністративний менеджмент» : методичні вказівки / уклад. Г. О. Дорошенко, Д. В. Бабич, С. М. Бабич, О. О. Крикун, С. М. Нескородєв, В. Ф. Пуртов, І. А. Тернова, В. Г. Штучний. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 28 с. 

3. Програма виробничої практики та методичні вказівки до виконання завдань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : методичні вказівки / уклад. Г. О. Дорошенко, С. М. Бабич, Г. І. Заднєпровська, О. О. Крикун, та ін. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 32 с. 

4. Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійних програм: «Адміністративний менеджмент», «Бізнес-менеджмент», «Менеджмент організацій» / уклад. Г.О. Дорошенко, Д.В. Бабич, С.М. Бабич, С.В. Бабич, Г.І. Заднєпровська, О.В. Жадан, Л.Л. Калініченко, Я.В. Кононенко, О.О. Крикун, А.М. Літвінова, С.М. Нескородєв, М.В. Максімова, Л.М. Матросова, І.О. Пєнська, В.Ю. Прокопенко, В.Ф. Пуртов, Т.О. Самофалова, В.В. Сичова, Г.О. Сукрушева, І.А. Тернова, Л.В. Тєшева, О.А. Фрідман, М.В. Чужданова, В.Г. Штучний. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. – 24 с. 

Атестація

1. Методичні рекомендації з виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для здобувачів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» / уклад. Г.О. Дорошенко, Д.В. Бабич, С.М. Бабич, С.В. Бабич, Г.І. Заднєпровська, О.В. Жадан, Л.Л. Калініченко, Я.В. Кононенко, О.О. Крикун, А.М. Літвінова, С.М. Нескородєв, М.В. Максімова, Л.М. Матросова, І.О. Пєнська, В.Ю. Прокопенко, В.Ф. Пуртов, Т.О. Самофалова, В.В. Сичова, Г.О. Сукрушева, І.А. Тернова, Л.В. Тєшева, О.А. Фрідман, М.В. Чужданова, В.Г. Штучний. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. – 36 с. 

2. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти / уклад. Г. О. Дорошенко, Д. В. Бабич, С. М. Бабич та ін. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 40 с. 

3. Методичні рекомендації до виконання та оформлення кваліфікаційної роботи магістра: для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійних програм: «Адміністративний менеджмент», «Бізнес-менеджмент», «Менеджмент організацій» / уклад. Г.О. Дорошенко, Д.В. Бабич, С.М. Бабич, С.В. Бабич, Г.І. Заднєпровська, О.В. Жадан, Л.Л. Калініченко, Я.В. Кононенко, О.О. Крикун, А.М. Літвінова, С.М. Нескородєв, М.В. Максімова, Л.М. Матросова, І.О. Пєнська, В.Ю. Прокопенко, В.Ф. Пуртов, Т.О. Самофалова, В.В. Сичова, Г.О. Сукрушева, І.А. Тернова, Л.В. Тєшева, О.А. Фрідман, М.В. Чужданова, В.Г. Штучний. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. – 40 с. 

 


 

   

    

  


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна