Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Спеціальності

Спеціальність «ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»


Кафедра економічної теорії і економічних методів управління готує фахівців за фахом Бакалавр з «ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА» і Магістр з «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА» денної форми навчання.

Ці базові рівні вищої освіти передбачають:
-    кваліфікація  «бакалавр» - денна форма навчання, 4 роки;
-    кваліфікація «магістр» - денна форма навчання, 1,5 роки на основі кваліфікації «бакалавр».

Програма направлена на підготовку фахівців з широким колом компетентностей на основі системних знань про закономірності функціонування сучасної ринкової економіки та механізмів прийняття рішень.

Фундаментом освітньо-професійної програми спеціальності «ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА» є комплекс дисциплін циклів гуманітарної, природно-наукової та загальноекономічної підготовки. Разом з цим професійна підготовка студентів забезпечується вивченням наступних курсів:
- Сучасні економічні системи;
- Економіка зарубіжних країн;
- Перехідна економіка;
- Мікроекономічна теорія виробництва і витрат;
- Аналіз національної економіки;
- Економічна статистика;
- Економічна кібернетика;
- Економічна інтеграція і проблеми сучасності;
- Економічна історія України;
- Історія економічної думки України;
- Економіка державного сектора;
- Фінансовий менеджмент;
- Моделювання економічної динаміки;
- Економічне оцінювання;
- Логіка економічного розвитку;
- Економічна соціологія;
- Інституційна економіка;
- Методи економічних досліджень;
- Соціальна економіка;
- Теорія господарства.

Студенти нашої спеціальності отримують теоретичну підготовку високого рівня, проходять декілька видів практики, реалізовуючи отримані теоретичні знання:
- імітаційна практика в комп'ютерних класах економічного факультету, розробка пакетів прикладних програм – протягом усього терміну навчання;
- виробнича практика на підприємствах різних форм власності – 3 курс;
- педагогічна практика – 4 курс;
- науково-педагогічна практика – 5 курс.

Вивчення іноземних мов орієнтоване на оволодіння знаннями в області економічної теорії, вивчення класичних економічних робіт, знайомства з основними тенденціями в розвитку сучасної економічної думки в різних країнах, в першу чергу англомовних. Періодично для читання лекцій і виступів перед студентами спеціальності запрошуються фахівці з університетів США, Канади. В рамках загальної факультетської підготовки існує також можливість навчання німецькій, французькій, китайській мовам.


Основні напрями і види діяльності, які виконують фахівці,
підготовлені за спеціальністю «ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»:

•    Наукова робота в науково-дослідних організаціях, інститутах, вузах.
•    Викладання економічних дисциплін.
•    Аналітична і консультаційна робота в органах влади і наукових організаціях.
•    Управління у сфері фінансових і банківських послуг.
•    Управлінська діяльність в комерційних і бізнес-структурах.
•    Управлінська діяльність на різних рівнях державної влади.

    Основна увага приділяється досягненню синтезу теорії та практики, придбанню глибинних спеціальних знань, економіко-психологічної та правової підготовки, розвитку аналітичних, дослідницьких та управлінських здібностей, завдяки чому фахівці приймають ефективні рішення та легко вибудовують  кар’єру на різних рівнях державного управління.

    Завдяки володінню сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями та поглибленому знанню іноземних мов, випускники легко інтегруються у міжнародне бізнес-середовище ( Канада, Франція, Фінляндія, Чехія та інші країни світу).

    Студенти-відмінники, що закінчили навчання за спеціальністю «Економічна теорія» мають пріоритетне право на складання іспитів і зарахування в аспірантуру для продовження навчання і захисту протягом трьох років кандидатської дисертації за фахом 08.01.01 – «Економічна теорія».
 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна