Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Кафедра економічної теорії та економічних методів управління

Новини кафедри економічної теорії та економічних методів управління
Склад кафедри
Бакалавріат: дисципліни та викладачі
Магістратура: дисципліни та викладачі
Навчально-методичні комплекси дисциплін
Спеціальності
Навчальний процес
Інформаційні пакети

 

Сайт кафедри


КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ
Кафедра економічної теорії та економічних методів управління  - одна з найстаріших кафедр не тільки економічного факультету, але й усього університету. Вона є правонаступницею кафедри дипломатії та політекономії, яку було створено під час заснування університету в 1805 р. Кафедра політичної економії також була однією з трьох перших кафедр, на базі яких був створений економічний факультет у 1933 р. У 1991 р. кафедра політичної економії отримала свою нинішню назву – економічної теорії та економічних методів управління.

У своєму теперішньому вигляді кафедра є однією з найсильніших за кадровим складом не тільки в университеті, але й на лівобережній Україні. З 18 професорів, докторів економічних наук, що працюють на факультеті, 10 є співробітниками нашої кафедри, також на ній працюють 5 доцентів - кандидатів наук і 4 старших викладача. Очолює кафедру член-кореспондент Національної Академії Наук України, доктор економічних наук, професор Гриценко А.А. Такий склад науково-педагогічних кадрів дозволяє готувати висококваліфікованих фахівців в області економічних наук, що відповідають найсучаснішим вимогам. Випускники кафедри посідають достатньо високі посади в органах державного управління і приватного бізнесу. Деякі з них у різні часи посідали пости міністрів і заступників міністрів в уряді України, керівників комісій у Верховній Раді України, очолювали крупні науково-дослідні інститути. Оскільки одним з напрямів підготовки кафедри є підготовка науково-педагогічних кадрів для вузів, то в багатьох університетах та інститутах на кафедрах економічного напряму можна зустріти випускників нашої кафедри. Достатня їх кількість працює і в бізнес-структурах: наші випускники керують банками або їх відділами, працюють у страхових, інвестиційних компаніях, на виробничих підприємствах і в комерційних фірмах.

Одним з головних напрямів роботи кафедри є підготовка наукових кадрів, учених, що досліджують найрізноманітніші проблеми, пов'язані з економічною теорією і практикою. При кафедрі працює аспірантура, в якій протягом 3 років на очній та заочній основі проходять навчання і готують наукові дисертації молоді учені-економісти. Допомагають їм у цьому і керують роботою всі професори нашої кафедри, які є також членами Вченої Ради із захисту дисертацій. Головою Ради є член-кореспондент Національної Академії Наук України, доктор економічних наук, професор Гриценко А.А. Багато випускників нашої кафедри, що отримали ступінь магістра економіки після закінчення навчання в університеті, подають заяву для вступу в аспірантуру і продовження роботи за вибраною спеціальністю. Щорічно в аспірантурі проходять підготовку і отримують вчений ступінь кандидата економічних наук 15-20 чоловік.

При кафедрі також працює докторантура, яка готує наукові кадри найвищої кваліфікації. Щорічно в докторантурі проходять підготовку і отримують вчений ступінь доктора економічних наук 2-3 фахівця. Учені, які отримали ступінь кандидата або доктора економічних наук, є найбільш затребуваними в більшості вузів і науково-дослідних інститутів України, країн ближнього і дальнього зарубіжжя (Росія, європейські країни, Канада, США).
Під керівництвом і редакцією професорів нашої кафедри Задорожного Г.В, Гриценко А.А., Кіма М.М., Соболєва В.М., Тютюнникової С.В. на економічному факультеті универститета видається два наукові журнали «Економічний Вісник ХНУ» і «Соціальна Економіка». У них публікуються як статті молодих аспірантів, так і визнаних учених-економістів зі світовим ім'ям. Одним із членів редакційної колегії журналу «Соціальна Економіка» є лауреат Нобелівської премії 2007г., О.І.Уільямсон (США), що говорить про рівень визнання заслуг кафедри у підготовці фахівців з економіки.Кафедра економічної теорії та економічних методів управління знаходиться за адресою:
м. Харків, вул. Мироносицька, 1, ауд.  3-3, 3-4, 3-8.
Тел.: (057) 707-55-50,
e-mail: ecteor@karazin.ua
зав.каф. – Гриценко Андрій Андрійович, доктор економічних наук, професор

 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна