Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Економічна наука

Запрошуємо до публікації у Віснику
Видатні економісти Каразінського
Аспірантура 051 «Економіка»
155-річчя від дня народження М. І. Туган-Барановського
105-річчя від дня народження О.М. Васильєва
85-річчя від дня народження І.В. Семеняк
Дисертації
  Процедура подання документів щодо присвоєння вчених звань професора чи доцента для розгляду на Вченій раді Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
  Порядок присвоєння вченого звання доцента
  Порядок присвоєння вченого звання професора
 
  Перелік електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Професорсько-викладацький склад економічного факультету налічує 30 професорів, більше 70 доцента, 25 докторів економічних наук, 70 кандидатів економічних наук, 20 аспірантів, 10 здобувачів,  2 докторанта.

На факультеті діє 1 спеціалізована рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Спеціалізована вчена рада Д 64.051.01
По захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю:
08.00.01 – «Економічна теорія та історія економічної думки».
Голова – д.е.н., професор Тютюнникова С.В.;
Заступник голови - д.е.н., професор Кім М.М.;
Вчений секретар - д.е.н., професор Соболєв В.М.

Вчена Рада факультету та методична комісія розробляють питання розвитку економічного факультету.

Щорічно факультетом проводяться Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених, міжнародні науково-практичні конференції, Internet-конференції, круглі столи за актуальною проблематикою. Студенти залучаються до наукових досліджень, працюючи в студентському науковому товаристві.Постійно проводяться внутривузівські, всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт та олімпіади з різних спеціальностей. Студенти факультету завжди займають призові місця, нагороджуються грамотами, дипломами та іншими цінними призами.


У 2017-2018 навч. році на факультеті виконується 9 значних науково-дослідних робіт; проведено 2 науково-практичні конференції; опубліковано 15 монографій, 120 наукових статей, захищено 3 кандидатських і 1 докторська дисертаціяпереможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та дипломантами Всеукраїнської студентської олімпіади стали 12 студентів факультету.

На нашому факультеті розвинуто наукове життя студентів, які беруть активну участь в:

-  Міжнародні    та   всеукраїнські науково - практичні   конференції
-  Всеукраїнська конференція студентських маркетингових   планів
-  Організовані наукові гуртки при кожній кафедрі
-  Різноманітні міжнародні програми: SIFE (Students in Free Enterprise), Global management challenge тощо.

 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна