Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Сприяння працевлаштуванню студентів і випускників на економічному факультеті

18–23 квітня 2018 року Тиждень кар’єри “Karazin career week”
15 березня 2018 року Презентація «Бізнес академії» від «Філіп Морріс Україна»

Робота по працевлаштуванню студентів економічного факультету поділяється на два рівні: робота кафедр і загальні профорієнтаційні заходи по факультету. З боку кафедр відбувається координація та інформування студентів про проведення таких заходів як «Ярмарок вакансій» та «Старт кар’єри». Студенти разом з відповідальними на кафедрі відвідують екскурсії в провідні організації та компанії міста (ПриватБанк, Міжнародний Аеропорт Харків, AHMAD TEA UKRAINE та інші).

В університеті проходить ярмарок вакансій "Кар'єра у великому місті". Більш ніж 40 роботодавців Харкова та України пропонують свої вакансії.

Також на факультеті проходять презентації провідних роботодавців в рамках тижня «Старт кар'єри». Факультет відвідують провідні компанії міста та країни («АбІнБев Україна», ТОВ «Старт-Ап», KPMG, GlobalLogic, Zone3000 та інш.), презентують свої компанії та розповідають про кар’єрні можливості в них. Особливо студентів старших курсів цікавлять майстер-класи та тренінги від успішних випускників та керівників підприємств, лідерів у своїх галузях, які проходять протягом навчального року.

 

На факультеті здійснюється робота з випускниками факультету. Одним з найголовніших показників якості навчання студентів є Міжнародний рейтинг найкращих університетів світу QS World University Rankings, в якому 10% відведено на показник «ставлення роботодавців до випускників». Економічний факультет зробив вагомий внесок у цей рейтинг та надав близька 10 найбільших та відоміших роботодавців країни (зокрема, «Ernst & Young- Україна», Procter&Gamble Ukraine, АТ «Філіп Морріс Україна» та ін.), які відзначили роботу наших випускників у цих компаніях. Компанії в яких працюють випускники факультету використовуються як бази виробничих та переддипломних практик для студентів.

Економічний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна є одним з найбільших факультетів Університету. Разробка та реалізація ефективної програми працевлаштування випускників за фахом є важливим і актуальним завданням випускаючих кафедр та керівництва факультету. Сприяння працевлаштуванню випускників відбувається у тісній співпраці з роботодавцями, Центром працевлаштування студентів та випускників Університету та студентами, адже відомо, що наявна суспільно-політична та соціально-економічна ситуація, високийрівень безробіття, особливо серед молодих фахівців,в Україні, значно ускладнюють фахове працевлаштування наших випускників.

Тим не менше реальне працевлаштування випускників економічного факультету за отриманим фахом знаходиться в межах 85% відзагального випуску.

Реальне працевлаштування випускників за 2012-2015 рр.

За вказаний період найбільша кількість випускників факультету працевлаштувалась у сфери торгівлі і збуту (31%), у фінансово-кредитній сфері (25%). На державні підприємства працевлаштувалися 12% випускників. Сфера послуг прийняла 8% наших випускників, які працевлаштовувались працівниками туристичних агенцій, керівниками і менеджерами готелів, ресторанів, транспортних компаній). 8% випускниківпрацюють в IT-компаніях(це, восновному,випускникиспеціальності «Економічна кібернетика», але є і представники спеціальностей «Маркетинг» і «Менеджмент»). В іншихсферах працелаштувалося 16% випускників (бізнесмени на різноманітних товарних ринках, фрілансери, аспіранти і викладачі в університетах тощо)

Сфери працевлаштування студентів та випускників.

До найбільших роботодавцівдля випускників економічного факультету належать компанії: «Procter&Gamble», «Приватбанк», «UniCreditBank», «PhilipMorris International Inc.», « SUNInBev Ukraine».

З цими організаціями на факультеті укладені довгострокові угоди і на них наші студенти постійно проходять стажування, виробничі та переддипломні практики, екскурсії та зустрічі. За представлені останні 4 роки понад 50 осібпройшли практику абопрацюють на цих підприємствах.

Програма сприяння працевлаштуванню студентів та випускників економічного факультету містить три основні напрямки: робота зі студентами 1-3 курсів, робота зі студентами 4-6 курсів, взаємодія з роботодавцями. В межах кожного напряму випускаючими кафедрами розроблені відповідні програми та плани із зазначенням конкретних заходів.

Робота з профорієнтації зі студентами 1-3 курсів включає наступні основні напрямки: зустрічі з успішними випускниками, профорієнтаційна робота кураторів академічних груп, психологічні тренінги, екскурсії на провідні підприємства, семінари та тренінги з працевлаштування.

Наприклад, факультетський Центр інноваційних методів навчання лише за останній навчальний рік організував 6 лекцій зциклу «Життя після економа», на яких успішні випускники факультету відзначили  найбільш важливіші навчальні дисципліни, форми, методи та напрямки навчання, і які відвідало більше 150 студентів економічного факультету. Куратори академічних груп постійно проводять серед студентів профорієнтаційні секції з метою виявлення професійних переваг, здібностей, умінь і навичок у майбутніх фахівців. Психологічні тренінги проводяться Центром психологічної допомоги Університету і допомагають розкриттю професійної вмотивованості студентів. Екскурсії на підприємства, семінари та тренінги (як на території організацій, так і«в стінах» рідного факультету) ще більше сприяють успішному працевлаштуванню у майбутньому.

 

Робота з профорієнтації зі студентами 4-6 курсів

містить низку таких заходів: 1-«Ярмарок вакансій», що зорганізується Центром працевлаштування студентів та випускників Університету, і яку відвідує кожен другий студент старших курсів, 2-стажування і навчання на підприємствах– тут задіяні абсолютно всі студенти у рамках проходження виробничої та переддипломної практик, 3-Дні відкритих дверей та проведення майстер-класів з провідними українськими та міжнародними компаніями, 4-профільні олімпіади та конкурсний відбір роботодавцями кращих студентів випускних курсів (наприклад, банк «Юні Кредит» вже кілька років поспіль на базі факультету проводить відбірковий тур профолімпіади, переможці якої проходять оплачуване річне стажування у Київському офісі), 5-додаткові літні практики, як правило, за кордоном.

Особливо слід відзначити досвід роботи з працевлаштування випускників на наступних кафедрах факультету: кафедра економічної кібернетики та прикладної економіки проводить сповіщення студентів і випускників кафедри про наявність вакансій центру зайнятості, сайту «Робота в Харкові» і провідних компаніях роботодавців України, підприємствах, в яких ключові посади займають випускники кафедри, а також викладають цю інформацію на власному інтернет-ресурсі; кафедра міжнародної економіки та світового господарства проводить прикладні дослідження і виконує магістерські роботи з метою отримання навичок розробки бізнес-планів ізахист цих робіт проходить у присутності представників бізнес-середовища з метою подальшого працевлаштування; кафедра економіки та менеджменту щорічно проводить презентації випусників своєї кафедри, а також конкурси –наприклад, кращий випускник спеціальності «Менеджмент організації та адміністрування».

Стосовно плідної роботи з роботодавцями, кафедри факультету проводять регулярні зустрічі з керівниками великих підприємств, в тому числі, з колишніми випускниками. В свою чергу, бізнес-структури допомагають підсилити слабкі місця теоретичної підготовки і додати необхідні затребувані навички для сучасного спеціаліста та складають договори про співробітництво.

Серед основних напрямків покращання сприяння працевлаштуванню випускників керівництво економічного факультету вбачає:

1-захід «Старт кар'єри в економіці» на факультеті: зустрічі студентів усіх курсів з представниками компаній, 2-неформальна освітня ініціатива «KarazinHRSchool»– цикл практичних лекцій від «великої аудиторської четвірки»,3-партнерська рада факультету і компаній, 4-укладення довгострокових договорів про співпрацю, 5-виконання факультетом прикладних науково-дослідних робіт на замовлення підприємств.

 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна