Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


105-річчя від дня народження О.М. Васильєва

Васильєв Олег Михайлович
народився в 1915 році в Одесі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Після школи короткий час працював робітником-фальцювальником. У 1931-1934 роках він - студент робітфаку, 1934-1935 роках студент Харківського планового інституту. Після І курсу О. Васильєв перевівся на економічний фа­культет Харківського державного університету імені О.М. Горького, який з відзна­кою закінчив у 1939 році. З того часу життя і трудова діяльність О.М. Васильєва пов'язана з Харківським університетом. Одразу після його закінчення був аспірантом, водночас викладачем на кафедрі політичної економії.


1947 р. – захист кандидатської дисертації та присудження наукового сту­пеня кандидата економічних наук.
1951р. – вчене звання доцента.
1966 р. – захист докторської дисертації та присудження наукового ступе­ня доктора економічних наук з політичної економії;
1968 р. – вчене звання професора.
1980 р. – звання заслуженого діяча України.

Основні напрямки наукових досліджень професора О.М. Васильєва складали: проблеми матеріально-технічної бази сучасного суспільства і праці, суспільного відтворення, виробничої інфраструктури; питання інтенсифікації виробництва і праці, їх ефективності; господарчого механізму та управління економікою; со­ціально-класова структура і спосіб життя в суспільстві; політекономічна спад­щина.

Загалом Олегом Михайловичем опубліковано понад 120 на­укових і науково-методичних праць, 2 індивідуальні та понад півтора десятка колективних монографій і навчальних посібників.
Суттєве значення і в сучасних умовах має узагальнений Олегом Михайловичем план індустріалізації країни і створення матеріально-технічної бази сучасного суспільства.(зі статті автора: проф., д.е.н. М.М. Кім)

 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна