Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Склад кафедри

 

    Завідувач кафедри

 
Глущенко Віктор Володимирович  

Заслужений професор ХНУ ім. В. Н. Каразіна

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Навчальні курси: Гроші і кредит

Наукові праці:
Всього має майже 200 наукових робіт.
З них 28 монографій, підручників, навчальних посібників та статей.

 • Глущенко В.В., Бандурка О.М. Деньги и кредит.Учебник.  Харьков, 2003. - 480 с.
 • Глущенко В.В.,Швайко М.Л. Соціальна спрямованість бюджетного процесу в Україні. Харків, 2004.-182 с.
 • Глущенко В.В..Глущенко А.С., Глущенко О.В.Фінанси у рисунках схемах і таблицях. Львів, 2012.- 344 с.
 • Глущенко В.В., Риженко І.Є. Державний податковийаудит в  умовах ринкової економіки України. Харків, 2012. – 192 с.
 • Глущенко В.В. Левченко І.А. Формування та використання недержавних пенсійних фондів в Україні. Харків, 2012.-220 с.
 • Глущенко В.В., Бесєдін Є.І. Біржовий механізмрозвитку фінансового ринку України. Харків, 2012.-210 с.
 • Фінансовий контроль в Україні: вектори розвитку // Фінанси України. — 2012. — №6— С. 97—103.

  

    Професорсько-викладацький склад

 
Васюренко Олег Володимирович 

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

 Наукові праці: всього 105 наукових робіт, головні з них:

 • Банківські операції: навчальний посібник.-Київ: знання, 2008.-623 с.
 • Інструментарій аналізу в системі кредитного ризик-менеджменту. Київ: УБС в НБУ, 2010.-191 с.
 • Банківський нагляд. Підручник.- Київ: знання, 2011.- 502 с.
   
Глущенко Алла Серафимівна 

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, професор

Навчальні курси: Фінанси

Наукові праці: Всього 50 наукових робіт, головні з них:

 • Фінанси: навчальній посібник.-Х.:ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010.-232 с.
 • Глущенко А.С., Загорська Д.М. Ринок похідних фінансових інструментів в Україні: Монографія .-Х: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2011,-192 с. 
 • Глущенко В.В., Глущенко А.С.,Глущенко О.В. Фінанси у рисунках, схемах і таблицях. Навч. посіб., «Магнолія 2006», 2012,-341 с.


 
Глущенко Ольга Вікторівна 

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент     

Навчальні курси: Фінансовий ринок; Фінансовий менеджмент; Ринок фінансових послуг; Фінансовий менеджмент у банку; Основи охорони праці; Охорона праці у галузі 

Наукові праці: всього 40наукових робіт, головні з них:

 • Глущенко В.В., Глущенко А.С., Глущенко О.В. Фінанси у рисунках, схемах і таблицях. Навч. посіб., «Магнолія 2006»,2012,- 341с.
 • Глущенко О.В.Розвиток економічної свободи у фінансовому секторі – монографія Х.: 2012 – 209с.
 • Глущенко О.В. Вектори розвитку інституційної архітектури ринку фінансових послуг України //  Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Економічна серія. – 2011. – № 961., С. 136-142.
 
Гребенюк Наталя Олександрівна 

Посада: доцент

Навчальні курси: Інвестування; Проекти фінансування; Фінансовий аналіз; Інвестиційне кредитування; Інвестиційний аналіз

Наукові праці: всього 40 наукових робіт, головні з них:

 • Вплив фінансово-кредитного механізму на розвиток суб’єктів господарювання. Монографія.-Х: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2007, 358 с.
 • Фінансовий аналіз (учбово-методичний посібник) 3-ге вид.-РИЗО ХНУ імені В.Н.Каразіна 2010, ISBN 966-623-180-8-76 с. (електронне видання)
 • Проектне фінансування: учбово-методичний посібник-Х.:ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012-56 с.
 
Давидов Олександр Іванович

Декан економічного факультету

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Навчальні курси:  Ринок цінних паперів; Акціонерна справа; Інститути спільного інвестування; Управління фінансовою санацією підприємствУправління вартістю підприємств  

Наукові праці: Всього більше 50 наукових робіт, основні з них:

 • O. Davydov. Concepts of Enterprise Value Management: Peculiarities of its Application in Ukraine // Current Problems of Management of Modern Organizations in Poland and in Ukraine: Monographs / Scientific editor A. Stankiewicz-Mroz. – Lodz: Lodz University of Technology, 2014. – P. 25-48.
 • O. Davydov. Nowoczesne systemy zarzadzania wartoscia spolek // Dylematy. – Warszawa: Europejska Uczelnia informatyczno-ekonomiczna w Warszawie. Oficyna wydawnicza europejskiej uczelni, 2014. – Zeszyt 3 (lipiec-grudzien). – S. 1-13.
 • Давидов О.І. Зростання вартості підприємства як цільовий критерій управління / О.І. Давидов // Актуальні проблеми економіки. – 2014. - №9. – С. 186-195.
 • Давидов О.І. Вартість підприємства як економічна категорія/ О.І. Давидов // Актуальні проблеми економіки. – 2014. - №5. – С. 8-19.
 • Давидов О. І. Депозитарна інфраструктура ринку цінних паперів України : монографія / О. І. Давидов, Т. В. Лапшина.— X. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. - 264 с.
 • Давидов О. І. Перехід до бездокументарних цінних паперів як фактор розвитку фондового ринку України / О. І. Давидов, Т. В. Лапшина // Фінанси України.— 2008.— № 4.— С. 68-75.
 • Давидов О. І. Інвестиційна привабливість цінних паперів в Україні / О. І. Давидов, О. В. Яріш // Фінанси України.— 2001.— № 2.— С. 130-140.
 
Дорошенко Ганна Олександрівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Навчальні курси: Міжнародні розрахунки і валютні операції;Банківській нагляд, Банківські ризики; Банківська система; Інвестиційне кредитування; Платіжні системи

 Наукові праці:  Всього 30 наукових робіт, головні з них:

 

 • Розвиток інвестиційного ринку-шлях до підвищення конкурентоспроможності України // Вісник економіки транспорту і промисловості-Х.,2011 с. 311-314
 • Основні орієнтири довгострокового розвитку банківської системи України.-Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. // Бердянськ, 2011.- с.121-125
 • Влияние иностранного банковского капитала на уровень долларизации Украины.// Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна,№786-2008
 

Дорошенко Надія Олександрівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Навчальні курси: Міжнародні розрахунки; Банківська система; ЦБ і грошово-кредитна політика; Платіжні системи

Наукові праці: всього 33 наукових робіт, головні з них:

 • Дорошенко Н.О.Шляхи стабілізації банківської системи України в умовах фінансової кризи.// Вісник ХНУ ім.В.Н.Каразіна, 2010.
 • Дорошенко Н.О.Кредитний ризик банків.// Вісник Львівської комерційної академії, 2009.
 • Дорошенко Н.О.Міжнародні розрахунки і валютні операції. Видавництво ХНУ імені В.Н.Каразіна, Харків, 2009.
 

Дорошенко Олександр Григорович


Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Навчальні курси: Банківські операції, Кредитування і контроль, Банківські ризики

Наукові праці: всього 45 наукових робіт, головні з них:

 • Дорошенко О.Г.Путисовершенствования кредитних отношенийбанковУкраины с заёмщиками. //Збірник наукових праць «Концептуальні засади та вектори розвитку фінансової діяльності суб’єктів господарювання в сучасній економіці України», ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009.
 • Дорошенко Н.О., Дорошенко О.Г. Пути совершенствования кредитования банками Украины.// Интернет конференция, ДНУ, Днепропетровск, 2008.
 • Общие принципы разработки коммерческими банками собственного подхода к инвестированию ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2003, №580 с. 128-130
 

Нечипорук Людмила Володимирівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, доцент

Навчальні курси: Страхові послуги; Страхування ЗЕД; Страхування банківській діяльності 

Наукові праці: Всього 68 наукових робіт, головні з них:

 • Нечипорук Л.В. Страховий ринок: закономірності становлення та розвитку в умовах глобалізації: монографія  – Х. : Право, 2010. – 280 с.
 • Нечипорук Л.В. Страховой рынок: Инверсионность структуризации, слияния и поглощения // Бизнес Информ. – 2009. – № 9. – с. 40–45.
 • Нечипорук Л.В. Інверсійність формування страхового ринку в Україні /Л.В.Нечипорук // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право. – Х. : Право, 2010. – Вип. 1. – с. 94 – 105.
 
Пантелєєв Віталій Павлович 

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Навчальні курси: Бюджетна система; Бюджетний менеджмент; Бюджетний облік і звітність; Організація і методика аудитів

Наукові праці: всього 50 наукових робіт, головні з них:

 • Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні.Х.:ХНУ 2012
 • Фінансовий облік інвестиційної діяльності.Х.: ХНУ 2010
 • Некоторые вопросы роли профессионального суждения аудитора в аудиторской практике.// Аудит в Україні, 2010
   
Швайко Мар’яна Леонідівна 

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Навчальні курси: Фінанси;Фінанси, гроші і кредит; Міжнародні фінанси; Місцеві фінанси; Фінансово-кредитний механізм ЗЕД

Наукові праці: всього 19 наукових робіт, головні з них:
 • Глущенко В.В., Швайко М.Л. Соціальнаспрямованість бюджетного процесу в Україні: Монографія.- Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2004.- 182с.
 • Міжнародніфінанси: Навч - метод. посібник.- Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. –130с.
 • Финансы зарубежных стран: Учебно- метод.пособие.- Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2007. – 133 с.
 
Юрик Світлана Олександрівна 

Посада: доцент

Навчальні курси: Гроші і кредит; Банківська справа і банківський менеджмент; Аналіз банківської діяльності; Фінансовий облік у банках

Наукові праці: всього 18 наукових робіт, головні з них:
 • Вплив фінансово-кредитного механізму на розвиток суб’єктів господарювання: Монографія / відповідальний редактор Глущенко В.В. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2007. – 358 с.
 • Юрик С.О. Фінансовий облік у банку: Учбовий посібник студентів заочного та дистанційного навчання. – Х: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2012/2013. – 134с.
 • Юрик С.О. Основи аналізу банківської діяльності: Учбовий посібник студентів заочного та дистанційного навчання. – Х: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010/2011. – 116 с.

 

 
Жукова Лариса Миколаївна 

Посада: старший викладач

Навчальні курси: Управління державним боргом; Фінанси малого бізнесу; Фінансовий менеджмент в малому бізнесу; Фінанси малого бізнесу 

Наукові праці: всього 8наукових робіт, головні з них:

 • Концептуальні засади та вектори розвитку фінансової діяльності суб’єктів господарювання в сучасній економіці України.Х.: ХНУ,2009
 • Дослідження впливу фінансово-кредитної інфраструктури на соціально-економічний розвиток суб’єктів господарювання Х.: ХНУ,2011
 • Інституціоналізація господарчих конфліктів корпоративного сектору як чинник інноваційного розвитку держави//Вісник ХНУ ім.В.Н.Каразіна №970,2011
 
Загорська Дар'я Михайлівна 

Посада: старший викладач

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Навчальні курси: Введення у спеціальність; Історія фінансової науки; Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 

Наукові праці: всього 11 наукових робіт, головні з них:

 • Глущенко А.С., Загорська Д.М. Ринок похідних фінансових інструментів в Україні-Х:ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2011.
 • Загорська Д.М. Формування вітчизняного ринку похідних фінансових інструментів / Д.М.Загорська // Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна. Економічна серія.-2010.-№991.-с. 66-72
 • Загорська Д.М. Умови та напрями застосування похідних фінансових інструментів у сфері банківської діяльності / Д.М.Загорська // Экономикакрыма. Научно-практическийжурнал.-Симферополь: ТНУ шимени В.И.Вернадского,2010.-№2(31).-с. 176-180.

  

 

 
Лаврик Олександр Леонідович 

Посада: старший викладач

Навчальні курси: Місцеві фінанси; Фінансовий контроль і аудит; Бюджетний облік і звітність; Бюджетний менеджмент; Фінансове посередництво 

Наукові праці: всього 8 наукових робіт, головні з них:

 • Концептуальні засади та вектори розвитку фінансової діяльності суб’єктів господарювання в сучасній економіці України.Х.: ХНУ,2009
 • Дослідження впливу фінансово-кредитної інфраструктури на соціально-економічний розвиток суб’єктів господарювання Х.: ХНУ,2011
 • Институционально-экономические основы финансового посредничества на современном этапе развития национальной экономике.// Вісник ХНУ №851, 2009
 
Баглій Вікторія Олегівна 

Посада:  викладач

Навчальні курси:  Ринок цінних паперів; Акціонерна справа; Інститути спільного інвестування;

 Напрям наукових досліджень: Інвестиційна оцінка цінних паперів

 
Хмельков Андрій Володимирович 

Посада:  викладач

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління

Навчальні курси: Фінанси підприємств; Податковий контроль; Державний фінансовий контроль

Наукові праці: всього 14 наукових робіт, головні з них:

 • Формування цілісної системи державного фінансового контролю в Україні : монографія  / А. В. Хмельков. ­­­- X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. - 292 с.
 • Фінансовий контроль в Україні: вектори розвитку // Фінанси України. — 2012. — №6— С. 97—103.
 • Вектори модернізації системи державного фінансового контролю// Актуальні проблеми державного управління.Х.,2010
 • Вплив системоутворюючого законодавчого акту на нормативно-правовий механізм державного фінансового контролю//Актуальні проблеми державного управління. Одеса, 2010
 • Концептуальні підходи до формування нормативно-правового механізму внутрішнього фінансового контролю в АПК України//Держава та регіони.№, 2009

 

 

Хмелькова Ірина Володимирівна 

Посада:  викладач

Навчальні курси: Контракт та контрактне право; Банківське право; Фінансове право; Господарське законодавство; Інтелектуальна власність 

Наукові праці:  всього 4 наукових роботи, головні з них:

 • Концептуальні засади та вектори розвитку фінансової діяльності суб’єктів господарювання в сучасній економіці України.Х.: ХНУ,2009
 • Дослідження впливу фінансово-кредитної інфраструктури на соціально-економічний розвиток суб’єктів господарювання Х.: ХНУ,2011
 

 

    Аспіранти

 
Клітенко Ірина Юріївна
                 Тема дисертації: РОЗВИТОК КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

Інформація про опубліковані статті:  
1. Державне казначейство України – повноважнийучас-ник бюджетного контролю – стаття

2. Украинский и российский опыт размещения средств бюджетов на банковские депозиты
3. Наданняпозичок органам місцевогосамоврядування з єдиногоказначейськогорахунку
   
Заіка Андрій Миколайович
  Тема дисертації: РОЗВИТОК ФІНАНСІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Інформація про опубліковані статті: 
1. Сучасні нормативно – правові механізми розвитку інноваційної активності домогосподарств України -стаття

2. Ґенеза розвитку фінансівдомогосподарств- стаття
 
   
Тарасенко Юлія Володимирівна
  Тема дисертації: ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

Інформація про опубліковані статті:  
1.    Методитапринципиздійсненняфінансовогозабезпеченняосвіти - стаття
2.    Фінансовіресурсирозвиткулюдськогокапіталу- стаття
3.    Методологіядослідженняфінансовогозабезпеченняосвіти- стаття
   
Шутєєва Ольга Юріївна
  Тема дисертації: ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ

Інформація про опубліковані статті:
1. Шутєєва О. Ю. Особливості фінансового забезпечення функціонування ринку цінних паперів / О. Ю. Шутєєва // Інвестиції: практика та досвід. 2012. –   № 19. – С. 66 – 73.
2. Шутєєва О. Ю. Функції та механізм функціонування ринку цінних паперів як складової фінансового ринку / О. Ю. Шутєєва // Економічний простір: збірник наукових праць. - № 63. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – С. 
   
Сомова Валентина Валеріївна  
  Тема дисертації:  ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Інформація про опубліковані статті:
1. Оподаткування доходів з депозитів – стаття
2. Статистичний аналіз рядів даних з оподаткування доходів фізичних осіб та доходів населення України – стаття
3. Галузева складова впливу на формування обсягів податку на доходи фізичних осіб
   
Зражевець Євген Євгенович
  Тема дисертації:  ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕНЧУРНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

Інформація про опубліковані статті: 
1. Негосударственные пенсионные фонды в Украине .

2. Фінансовий моніторинг як складова системи контролінгу на підприємствах України.
3. Оцінка ефективності інтелектуальних. інвестицій в Україні.
4. Ринок венчурного капіталу в Україні – стаття.
5. Фінансування бізнес проектів венчурними фондами.
   
   
 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна