Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Склад кафедри

    Завідувач кафедри

 
Меркулова Тамара Вікторівна

Посада: Завідувач кафедри, професор закладу вищої освіти

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Навчальні курси: Моделювання економіки; Податки та податкова політика; Моделі економічної динаміки; Економічний ризик та методи його вимірювання; Теорія ігор та її застосування в економічному аналізі, Організація наукової діяльності, Сучасні технології моделювання економічних процесів, Інтелектуальні системи аналізу даних

Наукові інтереси:
 поведінкова та експериментальна економіка, інституціональна економіка, оподаткування, моделі економічного зростання

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних 

Google Scholar, ORCID, ResearchGate, SCOPUS

Email: tamara.merkulova@karazin.ua

 

 

    Професорсько-викладацький склад

 

 

     
Даніч Віталій Миколайович
 
 

Посада: професор закладу вищої освіти

Науковий ступінь, вчене звання:  доктор фізико-математичних наук, професор

Навчальні курси:  Вступ до фаху, Системний аналіз, Економічна кібернетика, Криптовалюти, Методологія  дослідження соціально-економічних процесів, Корпоративні інформаційні системи, Кібернетика як наука та мистецтво управління

Наукові інтереси: Моделювання соціально-економічних систем та їх динаміки, зокрема лавиноподібних процесів типу валютних панік, інформаційно-управлінських архітектур, застосування інформаційних технологій в моделюванні та управлінні соціально-економічними процесами

 Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar, ORCID

Email:  danichvitaly@gmail.com, vitalydanich@karazin.ua


 
     
Біткова Тетяна Вікторівна
 

Посада: доцент закладу вищої освіти

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент 

Навчальні курси: Імітаційне моделювання, Моделювання економіки, Дискретне моделювання, Моделювання ланцюгів постачань, Оптимізаційні  методи та моделі

Наукові інтереси: Імітаційне моделювання, системна динаміка, системний аналіз

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar, ORCID, ResearchGate 

Email: tbitkova@karazin.ua 


 
Свіщова Євгенія Віталіївна
 
 

Посада: доцент закладу вищої освіти

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат фізико-математичних наук

Навчальні курси:  Вища математика, Оптимізаційні методи та моделі

Наукові інтереси: Застосування апарату різницевих і диференціальних рівнянь в економіці, математичне моделювання, оптимізаційні методи розв’язання економічних задач

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar, ORCID

Email: esvishchova@gmail.com

 
     
Зубова Віталіна Вікторівна
   

Посада: старший викладач закладу вищої освіти

Навчальні курси: Методи прийняття рішень, Моделювання бізнес-процесів, Прикладна економетрика 1, Прикладна економетрика 2, Економічний ризик та методи його вимірювання 

Наукові інтереси: Моделювання бізнес-процесів, когнітивні моделі та методи

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar, ORCID, ResearchGate

Email: vitalina.zubova@karazin.ua

 

 

 

     
Лубенець Сергій Васильович 
    Посада: доцент закладу вищої освіти

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

 Навчальні курси:  Системи управління ресурсами (ERP), Методи прогнозування, Е-комерція, Інформаційний бізнес

Наукові інтереси: Моделювання та прогнозування в економіці та фінансах, інформаційна безпека та захист інформації, інформаційні системи і технології

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричних базах даних Google Scholar, ORCID, ResearchGate

Email: s.lubenec@karazin.ua

 

  
Шуба Олена Артуровна

 

Посада: доцент закладу вищої освіти

 Науковий ступінь, вчене звання: кандидат географічних наук, доцент 

Навчальні курси:  Міжнародна економіка

Наукові інтереси: Міжнародні фінанси, фондові ринки

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar, ORCID

Email: e.shuba@karazin.ua


     
Сазонова Олена  Станиславівна

 

Посада: доцент закладу вищої освіти

 Науковий ступінь, вчене звання: кандидат фізико-математичних наук

Навчальні курси:  Вища математика, Теорія ймовірностей та математична статистика, Економіко-математичне моделювання, Оптимізаційні методи та моделі, Інформаційні системи і технології в управлінні, Технології проектування та адміністрування БД

Наукові інтереси: Інтегро-диференціальні рівняння в частинних похідних, інформаційні системи в економіці, аналіз даних 

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar, ORCID, ResearchGate

Email: olena.s.sazonova@karazin.ua

     
Дейнека Маргарита Олександрівна
   

Посада: старший викладач закладу вищої освіти
 

Навчальні курси: Візуалізація бізнес-процесів, Візуалізація даних, Економетрика, Економіко-математичні методи та моделі

Наукові інтереси: Прогнозування соціально-економічних процесів, нерівність доходів, соціально-економічний розвиток, візуалізація даних, візуалізація бізнес-процесів

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar, ORCID, ResearchGate, SCOPUS

Email: m.o.deyneka@karazin.ua

 

     
Назаренко Наталія Валентинівна
   

Посада: старший викладач закладу вищої освіти
 

Навчальні курси: Вища математика, Теорія ймовірностей та математична статистика, Економіко-математичне моделювання, Інтернет-маркетинг

Наукові інтереси: Моделювання бізнес-процесів, зелена економіка

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar, ORCID, ResearchGate

Email: natalia.nazarenko@karazin.ua 

 


     
Ніколаєва   Олена   Георгіївна
   

П осада: доцент закладу вищої освіти

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат фізико-математичних наук, доцент 

Навчальні курси:  Економіко-математичні методи та моделі, Економіко-математичне моделювання, Прикладні задачі моделювання економічних процесів, Аналіз і прогнозування ринків, Математичні моделі і методи ринкової економіки

Наукові інтереси: Моделювання та прогнозування процесів в економіці

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричних базах даних Google Scholar, ORCID, ResearchGate

Email: elena.nikolaeva@karazin.ua

 


     
Богданова Ганна Сергіївна
 
  Посада: викладач закладу вищої освіти

Навчальні курси: Вища математика, Оптимізаційні методи та моделі, Актуарні розрахунки, Менеджмент проектів

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar , ORCID, ResearchGate

Email: hanna.bohdaniva@karazin.ua

 

     
Луценко Ростислав Русланович
 
  Посада: викладач закладу вищої освіти

Навчальні курси: Інтелектуальні системи аналізу даних, Економіко-математичні методи та моделі

Наукові інтереси: Поведінкова економіка віртуальних активів

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar, ORCID

Email: lutsenko2021.9991433@student.karazin.ua

     
Самофалова Тетяна Олександрівна

  Посада: доцент закладу вищої освіти

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат наук з державного управління

Навчальні курси: Національна економіка та євроінтеграція, Світова економіка та глобалізація

Наукові інтереси: Механізми державного регулювання в процесах інноваційно-інвестиційного відтворення

 Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar, ORCID

Email: tanysamova@gmail.com

     
Максимов  Михайло  Сергійович
    Посада: старший викладач закладу вищої освіти

Навчальні курси: Створення та візуалізація бізнесу, Електронне врядування, Web-програмування, Бізнес-аналіз в ІТ

Наукові інтереси: Поведінкова економіка, прийняття рішень, малий бізнес, системи підтримки прийняття рішень

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar, ORCID, ResearchGate

Email: maksymov@karazin.ua

     
Петрова Анжела Юріївна 
   

Посада: доцент закладу вищої освіти

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат фізико-математичних наук 

Навчальні курси: Спеціальні розділи з вищої математики, Економетрика, Економіко-математичні методи та моделі, Оптимізаційні методи та моделі, Актуарні розрахунки

Наукові інтереси:  Моделювання випадкових процесів, моделювання та прогнозування в економіці та фінансах

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar, ORCID, ResearchGate

Email: a.petrova@karazin.ua

Тітомир Олена Сергіївна
      

Посада: старший викладач закладу вищої освіти

Навчальні курси:  Господарське право, Менеджмент проектів

Наукові інтереси: Моделювання дифузії інновацій, зелена економіка, управління проектами, оподаткування

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar, ORCID, ResearchGate, SCOPUS

Email: elena.titomir@karazin.ua    Аспіранти

 
 

 

   


 

 


   


 

 

 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна