Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Склад кафедри

     Завідувач кафедри 
 

Нестеренко Оксана Олександрівна 


Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

 Навчальні курси: Інтегрована звітність, Соціальна відповідальність та ділова етика, Вступ до фаху, Облікова політика, Облік та оподаткування у торгівлі та громадському харчуванні, HR менеджмент

Наукові інтереси: облік і звітність в оподаткуванні, інтегрована звітність, інтелектуальний капітал, екологічний облік

Контактна інформація: 
адреса корпоративної електронної пошти o.nesterenko@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar 

 

 

 

 

 

     Професорсько-викладацький склад 
 

   

Глушач Юлія Станіславівна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене званнякандидат економічних наук

Навчальні курси: Бухгалтерський облік, Звітність підприємства, Аудит, Облік у зарубіжних країнах

Наукові інтереси: Аналіз фінансової звітності

Контактна інформація: 
адреса корпоративної електронної пошти  ysglushach@karazin.ua


Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar    

Кущенко Олена Іванівна


Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент 

Навчальні курси: Бізнес статистика, Статистика ринку товарів, Статистика, Статистика туризму, Статистичне забезпечення управління, Організація статистичних спостережень

Наукові інтереси:  Статистичний аспект сучасних бізнес - процесів в економіці України 

Контактна інформація: 

адреса корпоративної електронної пошти: o.kushchenko@karazin.ua 

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar 

 
   

Косата Інна Анатоліївна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук 

Навчальні курси: Бухгалтерський облік, Фінансовий облік, Облік і аудит, Організація бухгалтерського обліку, Облік і оподаткування на підприємствах торгівлі і громадського харчування.

Наукові інтереси: Проблеми обліку та оподаткування на підприємствах різних видів діяльності

Контактна інформація: 

адреса корпоративної електронної пошти  ikosata@karazin.u

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

   

Корепанов Олексій Сергійович


Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Навчальні курси: Прикладна економетрика, Моделювання та прогнозування, Сучасні методи прогнозування бізнес-процесів, Методи класифікації багатомірних спостережень в статистиці, Статистика.

Наукові інтереси: Моделювання та прогнозування (застосування сучасних економіко-статистичних методів) динаміки розвитку ринків.

Контактна інформація: 

адреса корпоративної електронної пошти  o.s.korepanov@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar 

   
Кащена Наталія Борисівна
 

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене званнядоктор економічних наук, професор

Навчальні курси: Статистичне забезпечення управління бізнес-процесами, Бізнес-аналітика-1, Організація статистичних спостережень

Наукові інтереси: Обліково-аналітичне та статистичне забезпечення управління бізнес-процесами, бізнес аналітика

Контактна інформація: 

адреса корпоративної електронної пошти  n.kashchena@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

   
Ковалевська Надія Сергіівна
 

Посада:  доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук,  доцент

Навчальні курси: Облік та оподаткування за видами економічної діяльності, Організація і методика податкового контролю, Моделі і методи прийняття рішень в обліку та оподаткуванні

Наукові інтереси:  облікове забезпечення управління підприємством, моделі та методи прийняття рішень в аудиті, податкове консультування.

Контактна інформація: 

адреса корпоративної електронної пошти n.kovalevska@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

   

Лазебник Юлія Олександрівна

 

Посада: професор 

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук , професор

Навчальні курси: Організація вибіркових обстежень, Система національних рахунків, Методологія і організація національного рахівництва, Соціально-економічна статистика, Статистика сільського господарства

Наукові інтересиСистемний аналіз соціально-економічних явищ і процесів, моніторинг ринкової кон'юнктури з використання сучасних економіко-статистичних методів і моделей.

Контактна інформація

адреса корпоративної електронної пошти:  y.a.lazebnyk@karazin.ua


Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

   

Назарова Олександра Юріївна 


Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук,  доцент

Навчальні курси: Економічна статистика, Демографічна статистика, Статистика ринку послуг, Статистика підприємств, Фінансово-банківська статистика

Наукові інтереси:  Статистичне вивчення демографічних процесів у світі та Україні, Дослідження проблем розвитку ринків послуг.

Контактна інформація: 

адреса корпоративної електронної пошти  aunazarova@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі Google Scholar 


   

Пономарьова Тетяна Володимирівна


Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Навчальні курси Статистика, Облік і звітність в оподаткуванні, Статистика оподаткування, Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті.

Наукові інтереси Використання статистичних методів у бізнесі, фінансах та менеджменті, Облік і оподаткування.

Контактна інформація: 

адреса корпоративної електронної пошти  tvponomareva@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

   

Розіт Тетяна Володимирівна


Посададоцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук , доцент

Навчальні курси: Бухгалтерський облік, Управлінський облік, Облік  і оподаткування суб’єктів  малого бізнесу, Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами, Облік та оподаткування за видами економічної діяльності

Наукові інтереси: Облікове забезпечення управління підприємством, стандартизація обліку в Україні відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Контактна інформація: 

адреса корпоративної електронної пошти  tvrozit@karazin.ua


Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar


 
 

Cлюніна Тетяна Леонідівна


Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Навчальні курси: Аудит, Методика внутрішнього аудиту, Організація системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг, Організація та методика податкового контролю, Облік і звітність у бюджетних установах

Наукові інтереси: Розвиток аудиту в Україні та світі, Адміністрування податків

Контактна інформація: 

адреса корпоративної електронної пошти  tslunina@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

   

Чала Тетяна Георгіївна


Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Навчальні курси Економіко-статистичні методи дослідження кон’юнктури ринку, Регіональна статистика, Статистика видів економічної діяльності, Статистика

Наукові інтереси: Дослідження регіональної кон’юнктури ринку з використанням сучасних економіко-статистичних методів.

Контактна інформація: 

адреса корпоративної електронної пошти  t.g.chala@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar:

 
   
Черненко Дарина Ігорівна 
 

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук

Навчальні курси: Медична статистика, Економіко-статистичні методи дослідження кон’юнктури ринку, Статистика

Наукові інтереси: Економіко-статистичне дослідження кон’юнктури ринку, ринок медичних послуг.

Контактна інформація: 

адреса корпоративної електронної пошти  d.i.chernenko@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar: 

   

 


 

 

   

 

 


 

   

 

     Аспіранти
 

 

 


 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна