Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Навчальні курси

Електронний архів публікацій Університетуhttp://dspace.univer.kharkov.ua/

Навчально-методичні матеріали
  
  Маркетинг (бакалавр, магістр)

НМКД розміщено на сайті кафедри: https://karazinmmved.wixsite.com/mmzed 

Вступ до фаху
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Історія України
Історія української культури

Іноземна мова
Філософія
Основи охорони праці
Політична економія

Мікроекономіка
Макроекономіка
Історія економіки та економічної думки
Математика для економістів:
  - вища математика
  - теорія ймовірності і математична статистика
Економіко-математичні методи та моделі:

  - оптимізаційні методи та моделі
  - економетріка

Маркетингова цінова політика
Маркетинг послуг
Маркетингові дослідження
Маркетингова політика розподілу
Маркетингова політика комунікацій
Інфраструктура ринку товарів та послуг
Маркетинг послуг

Інформаційні системи та технології в маркетингу
Філософія маркетингу
Історія маркетингу
  Вища освіта і Болонський процес
Маркетингова товарна політика
Інформатика
Економіка підприємства
Менеджмент
Маркетинг
Гроші і кредит
Фінанси
Бухгалтерський облік
Економіка праці і соціально-трудові відносини
Міжнародна економіка
Статистика
Соціологія
Регіональна економіка
Безпека життєдіяльності
Логістика
Промисловий маркетинг
Цивільний захист
Методологія та організація наукових досліджень
Мегаекономіка

Корпоративна соціальна відповідальність
Чинники успішного працевлаштування за фахом
Інтелектуальна власність

Рекламний менеджмент
Охорона праці в галузі
Прогнозування та соціально-економічне планування
  Економічні основи маркетингу
Міжнародний маркетинг
Управління ризиками в маркетинг-менеджменті
Європейська інтеграція
Фізичне виховання
Комерційна дяльність посередницьких підприємств
Стандартизація і сертифікація продукції та послуг
Поведінка споживачів
Стратегічний маркетинг
Фінансовий менеджмент

Менеджмент персоналу

Міжнародний менеджмент
Маркетинговий менеджмент

Товарна інноваційна політика
Програма «Аналітичний маркетинг»
  - CRM-системи
  - Програмне забезпечення маркетингових рішень
Програма «Міжнародний маркетинг-менеджмент»
  - Міжнародний маркетинг

  - Крос-культурний менеджмент
Програма «Антикризовий маркетинг-менеджмент»

  - Сучасні конкурентні стратегії маркетингу
  - Управління марочним капіталом
Програма «Управління маркетинговими комунікаціями»
  - Копірайтинг
  - Брендінг

 

  Економічна кібернетика (бакалавр)
НМКД на сайті кафедри:

ОПП "Економічна кібернетика" http://www.cyber.kharkov.ua/page-bachelor-cyb.html
ООП "Прикладна економіка" http://www.cyber.kharkov.ua/page-master-app.html

 
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Історія України
Історія української культури
Іноземна мова
Філософія
Основи охорони праці
Політекономія
Мікроекономіка
Макроекономіка
Історія економіки та економічної думки
Вища математика
Теорія ймовірностей та математична статистика
Оптимізаційні методи та моделі
Економетріка
Інформатика
Економіка підприємства
Менеджмент
Маркетинг
Гроші і кредит
Фінанси
Бухгалтерський облік
  Економіка праці і соціально-трудові відносини
Міжнародна економіка
Статистика
Соціологія
Регіональна економіка
Безпека життєдіяльності
Економічна кібернетика
Дослідження операцій
Моделювання економіки
Прогнозування соціально-економічних процесів
Системи прийняття рішень
Технологія проектування та адміністрування БД і СД
Інформаційні системи і технології в управлінні
Управління проектами інформатизації
Моделі економічної динаміки
Системний аналіз
Фінансова економіка
Сучасна компаративістика
Лінійна алгебра
Теорія масового обслуговування
Управління проектами
  Теорія ігор
Імітаційне моделювання (3 курс)  (4 курс)
Спеціальні розділи з вищої математики
Моделювання ланцюгів постачань
Університетська освіта
Ділова іноземна мова
Господарське законодавство
Іноземна мова міжнародних контрактів
Психологія і педагогіка
Іноземна мова міжнародної економіки
Трудове право
Іноземна мова міжнародних фінансів
Політологія
Ринок цінних паперів
Ризикологія
Актуарні розрахунки
Web-програмування
Аналіз даних (data mining)
Прикладні задачі моделювання економічних процесів
Програмні оболонки і пакети
Алгоритмізація і програмування  Економічна кібернетика (магістр)
 
Фінансовий менеджмент
Сучасні економічні теорії
Моделювання економічної динаміки
Управління проектами інформатизації
Математичні моделі трансформаційної економіки
  Корпоративні інформаційні системи
Моделювання системних характеристик в економіці
Прикладна економетріка
Методологія наукових досліджень
Інтелектуальні системи аналіза даних
  Охорона праці у галузі
Цивільний захист
Вища освіта і Болонський процес
Актуарні розрахунки
Електронна комерція

 

  Економіка та економічна політика. Бізнес-економіка (бакалавр )
 
Інформаційний пакет ОПП «Бізнес-економіка» (бакалавр) на 2020-2021 н/р
Мікроекономіка
Макроекономіка
Історія економіки та економічної думки
Менеджмент
Маркетинг
Економіка праці і соціально-трудові відносини
Міжнародна економіка
Мікроекономічний аналіз
Макроекономічний аналіз
Державне регулювання економіки
  Економічна історія
Історія економічних учень
Економіка галузевих ринків
Економічна компаративістика
Економічний розвиток
Політекономія
Інституціональна економіка
Ризикологія
Глобальна економіка
Економіка зарубіжних країн
Національні моделі економічних систем
Трансформаційна економіка
  Економічне оцінювання
Економіка знань
Нобелевські лауреати з економіки
Освіта у сучасному світі
Методологія  соціально-економічного пізнання
Методика  викладання фахових дисциплін
Людський розвиток
Економіка державного сектору
Особливості викладання економічної теорії
Трансакційні витрати
Прогнозування соціально-економічних процесів
Зайнятість населення в умовах глобалізації

 

  Економіка та економічна політика. Бізнес-адміністрування (магістр)
 
Інформаційний пакет за ОПП «Економіка та економічна політика» на 2020-2021 н/р
Інформаційний пакет ОПП «Бізнес-адміністрування» (2020-2021 н/р)
Сучасні економічні теорії
Економіка держсектору
  Методи економічних досліджень
Соціальна економіка
Теорія господартсва
Вища освіта і Болонський процес
  Доходи населення у ринковій економіці
Філософія господарювання
Сталий економічний розвиток
Економічне оцінювання

 

  Фінанси, банківська справа та страхування (бакалавр, магістр)
 
Українська мова
Історія України
Історія української культури
Іноземна мова
Філософія
Основи охорони праці
Політекономія
Мікроекономіка
Макроекономіка
Історія економіки та економічної думки
Вища математика
Теорія ймовірностей та математична статистика
Оптимізаційні методи та моделі
Економетріка
Інформатика
Економіка підприємств
Менеджмент
Маркетинг
Гроші і кредит
Фінанси
Бухгалтерський облік
Економіка праці і соціально-трудові відносини
Міжнародна економіка
Статистика
Соціологія
Регіональна економіка
Безпека життедіяльності
Банківська система
Бюджетна система
Податкова система
Страхування
Фінанси підприємств
Фінансовий ринок
  Інвестування
Логістика
Ціноутворення
Економічний аналіз
Інвестиційний аналіз
Ризикологія
Банківські операції
Ринок цінних паперів
Небанківські грошово-кредитні операції
Страхові послуги
ЦБ і грошово-кредитна політика
Психологія і педагогіка
Університетська освіта
Трудове право
Культурологія
Сучасна компаративістика
Правознавство
Глобальні проблеми потенціалу світової економіки
Політологія
Господарське законодавство
Введення у спеціальність
Історія фінансової науки
Прогнозування та соціально – економічне планування
Фінанси зарубіжних країн
Грошово-кредитна система зарубіжних країн
Фінансовий аналіз
Фінансовий облік у банках
Аналіз банківської діяльності
Бюджетний облік і звітність
Акціонерна справа
Фінансове право
Фінансовий менеджмент
Бюджетний менеджмент
 

Соціальне страхування
Податковий менеджмент
Ринок фінансових послуг
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Місцеві фінанси
Охорона праці в галузі
Цивільний захист
Вища освіта і Болонський процес
Фінанси малого бізнесу
Державний фінансовий контроль
Міжнародні фінанси
Страхування зовнішньо-економічної діяльності
Податкові системи зарубіжних країн
Операції з цінними паперами
Інтелектуальна власність
Стратегічне управління
Менеджмент персоналу
Міжнародний менеджмент
Управління фінансовою санацією підприємств
Фінансово-кредитний механізм ЗЕД
Податковий контроль
Інститути спільного інвестування
Фінансовий менеджмент у банку
Маркетинг у банку
Кредитування і контроль
Проектне фінансування
Страхування банківської діяльності
Банківські ризики
Міжнародні розрахунки і валютні операції
Організація і методика  аудиту
Платіжні системи
Інвестиційне кредитування
Банківський нагляд
Система вивчення фінансових дисциплін

 

  Міжнародна економіка (бакалавр )
 
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Історія України
Історія української культури

Іноземна мова

Філософія
Фізична культура
Політична економія
Мікроекономіка
Макроекономіка
Історія економіки та економічної думки
Математика для економістів:
  - 
вища математика
  - теорія ймовірностей та математична статистика
Економіко-математичні методи та моделі:

  -
оптимізаційні методи та моделі
  -
економетріка
Інформатика
Економіка підприємства
Менеджмент
Маркетинг
Гроші і кредит
  Економіка праці і соціально-трудові відносини
Міжнародна економіка
Статистика
Соціологія
Регіональна економіка
Безпека життєдіяльності
Міжнародне економічне право
Облік у зарубіжних країнах
Міжнародні фінанси
Міжнародний маркетинг
Міжнародна економічна діяльність України
Ділова іноземна мова
Основи охорони праці
Інформаційно-комп'ютерна практика (тренінг)
Загально-економічна практика
Комплексна фахова практика з міжнародного бізнесу
Економіка зарубіжних країн
Ціноутворення
Економічний аналіз
Національна економіка
Транснаціональні корпорації
  Міжнародний економічний аналіз
Міжнародні інтеграційні процеси
Міжнародне валютне регулювання
Управління змінами
Ризикі в світовій економіці
Правознавство
Університетська освіта
Іноземна мова
Політологія
Педагогіка та психологія
Іноземна бізнес мова
Господарське законодавство
Логістика
Зовнішньоекономічна діяльність
Лідерство та корпоративний розвиток
Податки у зарубіжних країнах
Корпоративні фінанси
Міжнародний аудит
Іноземна мова проф. спрямування
Фінанси
Бухгалтерський облік

 

  Міжнародна економіка (магістр )
 
Стратегічне управління
Фінансовий менеджмент
Менеджмент персоналу
Міжнародний менеджмент
Управління міжнародною конкурентоспроможністю
підприємства
Міжнародні стратегії економічного розвитку
Іноземна мова проф. спілкування
Охорона праці в галузі
Цивільна оборона
Економіко-математичне моделювання  МЕВ
  Інтелектуальна власність
-  Кроскультурний менеджмент і міжнародні бізнес комунікації
-  Чинники працевлаштування

Спеціалізація " Управління міжнародним бізнесом на макрорівні"
Світовий фінансовий ринок
Інституціональні основи регулювання світової  економіки
Регулювання розвитку міжнародних регіональних систем
  Спеціалізація "Управління міжнародним бізнесом на мікрорівні"
Корпоративне управління в глобальному економічному просторі
Управління ЗЕД господарчих суб'єктів
Правове супроводження ЗЕД

Спеціалізація "Антикризове управління міжнародним бізнесом"
Антикризовий менеджмент в міжнародному бізнесі
Правові засади антикризового управління міжнародним бізнесом
Управління змінами в міжнародному бізнесі

 

  Бізнес-адміністрування (магістр)
 
Міжнародна торгівля
Міжнародна інвестиційна діяльність
Валютні операції
Облік зовнішньоекономічної діяльності
Міжнародна економічна статистика
Управління зовнішньоекономічною діяльністю підпр.
Іноземна мова проф. спілкування
Охорона праці в галузі
Цивільна оборона
  Моделювання  міжнародних економічних відносин
Інтелектуальна власність
Основи корпоративного управління
Правові основи ЗЕД
Управління змінами
Митно-тарифне регулювання ЗЕД
Кроскультурний менеджмент і міжнародні бізнес комунікації
Чинники працевлаштування

   Спеціалізація "Адміністрування комунікацій в міжнародному бізнесі"
Сучасні бізнес-комунікації
Особисті комунікації в міжнародному бізнесі
Конфлікти в міжнародному бізнес-середовищі та правові засади їх улагодження

 

  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (бакалавр, магістр)
НМКД розміщено на сайті кафедри: https://karazinmmved.wixsite.com/mmzed  
Вступ до фаху
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Історія України
Історія української культури

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)         
Філософія
Фізичне виховання
Організація навчального процесу
Основи охорони праці
Вища та прикладна математика
Статистика
Інформаційні системи та технології
Безпека життєдіяльності
Екологія
Економічна теорія
Міжнародні економічні відносини
Державне та регіональне управління
Прогнозування та соціально-економічне планування
Сучасна економіка
Операційний менеджмент
Управління персоналом
Адміністративний менеджмент
Організація праці менеджера
  Менеджмент персоналу
Інфраструктура ринку товарів та послуг
Інформаційні системи та технології в менеджменті
Теорія прийняття рішень
Контролінг
Організаційна поведінка
Європейська інтеграція
Основи наукових досліджень
Фінанси, гроші та кредит
Економіка і фінанси підприємства
Облік і аудит
Маркетинг
Логістика
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Міжнародний маркетинг
Стратегічний менеджмент
Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
Менеджмент ЗЕД
Ділова іноземна мова
Основи управлінського консультування
Методологія та організація наукових досліджень
Управління ризиками в маркетинг-менеджменті
Корпоративне управління
  Методика викладання у вищій школі
Вища освіта і Болонський процес
Охорона праці в галузі
Цивільний захист
Чинники успішного працевлаштування за фахом
Крос-культурний менеджмент
Корпоративна соціальна відповідальність
Інтелектуальна власність
Програма «Управління ЗЕД на підприємстві»
  - Управління операціями експорту-імпорту
  - Митне регулювання
Програма «Маркетингові комунікації в міжнародному бізнесі»
  - Рекламний менеджмент
  - Брендінг
Програма «Державне управління ЗЕД»
  - Державне регулювання експорту-імпорту
  - Державне регулювання інвестування і трансферт технологій
Програма «Стратегічний менеджмент ЗЕД»
  - Стратегічне управління ЗЕД підприємства
  - Прогнозування ситуацій на міжнародних ринках

 

  Менеджмент [Менеджмент організацій і адміністрування] (бакалавр, магістр)
 
Українська мова
Історія України
Історія української культури

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Психологія
Соціологія
Філософія
Політологія
Фізичне виховання
Університетська освіта
Культурологія
Математика для економістів:
  - 
вища математика
  - теорія ймовірностей та математична статистика
 Статистика
Інформаційні системи та технології
Основи економічної теорії
Мікроекономіка
Макроекономіка
Правознавство
Адміністративне право
Трудове право
Господарське право
Фінанси, гроші та кредит
Облік і аудит
Міжнародні економічні відносини
Безпека життєдіяльності
Страхування
Маркетинг
Економчна історія
Основи екології
  Етика бізнесу
Державна промислова політика
Державне та регіональне управління
Менеджмент
Теорія організацій
Операційний менеджмент
Управління персоналом
Самоменеджмент
Управління інноваціями
Стратегічне управління
Адміністративний менеджмент
Економіка і фінанси підприємства
Вступ до фаху
Логістика
Зовнішньо-економічна діяльність підприемства
Основи охорони праці
Регіональна економіка
Система технологій
Прогнозування та соціально-економічнепланування
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дослідження операцій
Управлінські рішення
Конфліктологія
Аналітичний менеджмент
Основи наукових досліджень
Організація підприємницької діяльності
Макроекономічний аналіз
Регулювання економічних систем
Ціноутворення
Регіональний адміністративний менеджмент
Менеджмент невиробничої сфери
  Управління економічною безпекою
Економіка невиробничої сфери
Управління маркетингом
Державне регулювання цін
Контролінг
Маркетинг в різних галузях
Управління ризиками в менеджменті
Основи охорони праці
Вища освіта і Болонський процес
Договірне право
Фінансовий менеджмент
Інтелектуальна власність
Охорона праці в галузі
Методологія і організація наукових досліджень
Публічне адміністрування
Ділове адміністрування
Менеджмент організацій
Корпоративне управління
Управління змінами
Управління проектами
Управління якістю
Інформаційні системи і технології в управлінні
Основи управлінського консультування
Інвестиційний менеджмент
Бюджетування
Методика викладання у вищій школі
Рекламний менеджмент

 

  Прикладна економіка (магістр)
 
Професійна іноземна мова
Методологія наукових досліджень
Економічна кібернетика
Індустріальна економіка
Економічна динаміка
Часові ряди
Нові технології
Світова економіка і глобалізація
Фінансові ринки
  Дискретне моделювання
Прикладна економетріка
Економічне моделювання
Ринки праці
Аграрна економіка
Сучасні економічні теорії
Методи прийняття рішень
Моделювання ланцюгів постачань
  Електронна комерція
Актуарні розрахунки
Менеджмент проектов
Актуальні проблеми філософії
Охорона праці в галузі
Цивільний захист
Вища освіта та Болонський процес
Міжгалузеві балансові моделі  Адміністративний менеджмент  (магістр)
 
Психологія управління
Конфліктологія
Статистика
Економіка підприємства
Фінанси гроші та кредит
Облік і аудит
Економічний аналіз
Підприємницьке право
Основи менеджменту
  Управління персоналом
Адміністративний менеджмент
Інформаційні системи в менеджменті
Трудове право
Маркетинг
Логістика
Контролінг
Стратегічний менеджмент
Самоменеджмент  
  Основи комунікаційної культури менеджера
Ділова іноземна мова
Податки і податкова політика
Ціноутворення
Регіонально-адміністративний менеджмент
Ризик-менеджмент
Компьютерні мережі і комунікації
Цивільний захист
Охорона праці в галузі
Інтелектуальна власність

 

Психологія управлінняКонфліктологіяСтатистикаЕкономіка підприємствФінанси гроші та кредитОблік і аудитЕкономічний аналізПідприємницьке правоОснови менеджменту
 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна