Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Студентські практики

На факультеті за усіма спеціальностями здійснюється преддипломна практика для студентів. Практична підготовка студентів є складовою частиною освітнього процесу і спрямована на оволодіння студентами системою професійних вмінь та навичок, а також первинним досвідом професійної діяльності, і має сприяти саморозвитку студента. Практична підготовка покликана не тільки забезпечити формування професійних умінь, але й професійних здатностей і рис особистості фахівця.

Метою практичної підготовки є поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань з основних професійно-орієнтованих дисциплін, опанування сучасними прийомами. Послідовність, види, термін та тривалість проведення практики студентів регламентуються галузевим стандартом, варіативною частиною освітньо-професійної програми та навчальним планом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Під час проходження практики студенти повинні брати активну участь у діяльності підприємства, знаходити резерви вдосконалення діяльності за кожним функціональним напрямом і підготувати обґрунтування низки пропозицій щодо підвищення ефективності роботи підприємства.

Підприємство, де студент проходить практику, стає об'єктом проведення самостійного прикладного дослідження та виконання атестаційної роботи на матеріалах реального підприємства. Співпраця навчального закладу, студента та підприємства, що є базою стажування і практики, дозволяє розробити тему реальної атестаційної роботи, яка може бути корисною для підприємства і виконуватись на його замовлення відповідно до вимог проведення державної атестації випускника для рівня підготовки магістра.

 

Положення про практики по кафедрі маркетингу, менеджменту та підприємництва

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОI ПРАКТИКИ З МАРКЕТИНГУ

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОI ПРАКТИКИ З МЕНЕДЖМЕНТУ ЗЕД

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОI ПРАКТИКИ З МЕНЕДЖМЕНТУ

ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОI ПРАКТИКИ З МЕНЕДЖМЕНТУ

Звіт кафедри міжнародної економіки про проходження літньої практики в Німеччині

Переддипломна практика 076 (магістр)

 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна