Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Склад кафедри

    Завідувач кафедри

 

Євтушенко Вікторія Анатоліївна 

 

 

Посада: завідувач кафедри, професор

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Навчальні курси: Стратегічний маркетинг, Операційний менеджмент, Соціальна відповідальність, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Напрям наукової діяльності: Соціальна відповідальність економічних суб’єктів у сучасних системах господарювання 

Освіта: Харківський державний університет імені О. М. Горького, 1990 рік

Спеціальність: «Політична економія»

Кваліфікація: економіст та викладач політекономії

Автор 150 наукових та 120 навчально-методичних праць

E-mail:  v.a.evtushenko@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

 

 

    Професорсько-викладацький склад

 

Архієреєв Сергій Ігоревич

 

      Посада: професор

      Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

      Навчальні курси: Антикризовий менеджмент,  Транзакційні операції

      Напрям наукової діяльності: Трансакційні витрати в умовах ринкової трансформації

     Освіта: Харківський державний університет імені О. М. Горького, 1982 рік

     Спеціальність: «Політична економія»

     Кваліфікація: економіст та викладач політекономії

     Основні наукові та навчально-методичні праці

     E-mail:   

     Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

Бабич Дмитро Володимирович
      Посада: професор

      Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

      Навчальні курси: Економіка підприємства,  Логістичний менеджмент, Контролінг

      Напрям наукової діяльності: Дослідження систем державного регулювання економіки, оцінювання ефективності функціонування систем державного регулювання     економіки, управління та забезпечення економічної безпеки держави

     Освіта: Харківський інженерний економічний інститут, 1991 рік

     Спеціальність: «Економіка та організація машинобудівної промисловості»

     Кваліфікація: економіст

     Основні наукові та навчально-методичні праці

     E-mail:   babych@karazin.ua 
Болотна Оксана Володимирівна 

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання:
:
кандидат економічних наук, доцент

Навчальні курси: Маркетинг, Поведінка споживачів, Маркетингова товарна політика, Товарна інноваційна політика

Напрям наукової діяльності:
iнновацii в маркетингу

Освіта: Харківський державний університет імені О. М. Горького, 1998 рік

Спеціальність: «Статистика»

Кваліфікація: економіст

Автор 12 наукових та 6 навчально-методичних праць
Основні наукові та навчально-методичні праці

E-mail:  o.v.bolotnaya@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar
 

Гонтарева Ірина Вячеславівна
      Посада: професор

      Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

      Навчальні курси:  Підприємницька діяльність, економіка суб’єктів господарювання, проектний аналіз, управлінське консультування

      Напрям наукової діяльності: розвиток підприємництва в умовах цифрової економіки, системна ефективність функціонування та розвитку підприємств

      Освіта:  Харківський державний економічний університет, 1998 рік

      Спеціальність:  «Економіка підприємства», спеціалізація «економіка та управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства»

      Кваліфікація: економіст

     Автор 142 наукових та 22 навчально-методичних праць
     Основні наукові та навчально-методичні праці

       E-mail: igontareva@karazin.ua

     Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar
Кім Олексій Олексійович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання:
:
кандидат економічних наук, доцент

Навчальні курси: Міжнародний маркетинг, Організація праці менеджера, Конкурентоспроможність підприємств

Напрям наукової діяльності:
Економічна поведінка індивідів в процесі розподілу доходів
 

Освіта: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2002 рік

Спеціальність: «Економічна теорія»

Кваліфікація: економіст, викладач економічних дисциплін, фінансовий менеджер

Автор 28наукових та 5навчально-методичних праць
Основні наукові та навчально-методичні праці

E-mail:  alexeykim@karazin.ua

       Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

Кудінова Марина Михайлівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Навчальні курси:  Корпоративне управління, Адміністративний менеджментМаркетингова цінова політика, Організація праці менеджера

Напрям наукової діяльності:
корпоративне управління у сучасних умовах господарювання

Освіта: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2005 рік

Спеціальність: «Менеджмент організацій»

Кваліфікація: магістр з менеджменту організацій

Основні наукові та навчально-методичні праці

 Е-mail: kudinova@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

Кузьминчук Наталія Валеріївна

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Навчальні курси:  Маркетинговий менеджмент, Цінні папери та фондовий ринок, Контролінг  

Напрям наукової діяльності: Маркетингова діяльність підприємства в умовах глобалізації та інформатизації суспільства, тіньова економіка, регіональний розвиток

Освіта: Харківський державний економічний університет, 1999 рік

Спеціальність: «Фінанси і кредит»

Кваліфікація: економіст

Автор 182 наукових та 25 навчально-методичних праць

Основні наукові та навчально-методичні праці

       Е-mail: nkuzminchuk@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

Куценко Тетяна Миколаївна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання:  кандидат економічних наук, доцент

       Навчальні курси:  Інфраструктура ринку товарів та послуг, Економіка знань, Рекламний менеджмент, Маркетингова політика комунікацій, Маркетинг за   видами економічної діяльності

Напрям наукової діяльності: Маркетингова стратегія підприємства в умовах становлення економіки знань та постіндустріального суспільства

Освіта: Харківський державний економічний університет, 1997 рік

Спеціальність: «Менеджмент у виробничій сфері»

Кваліфікація: інженер-економіст

Основні наукові та навчально-методичні праці

       Е-mail: tkutsenko@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

Лазаренко Володимир Євгенович

 

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Навчальні курси:  Мегаекономіка, Інноваційний менеджмент, Методологія та організація наукових досліджень

Напрям наукової діяльності: Економіка освіти та наукової діяльності

Освіта: Харківський державний університет імені О. М. Горького, 1986 рік

Спеціальність: «Політична економія»

Кваліфікація: економіст та викладач політекономії

Автор 110 наукових та 40 навчально-методичних праць

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

Лісений Євген Володимирович 

        Посада:  доцент

        Науковий ступінь: кандидат економічних наук

        Навчальні курси: Підприємницька діяльність, Основи наукових досліджень, Психологія управління, Креативний маркетинг

        Напрям наукової діяльності: Трансформація економічних функцій держави в умовах глобалізації

        Освіта: Харківський національний університет імени В.Н. Каразіна, 2009 рік

        Спеціальність: «Економічна теорія»

        Кваліфікація: магістр з економічної теорії

         Освіта: Харківський національний університет імени В.Н. Каразіна, 2010 рік

        Спеціальність: «Фінанси»

        Кваліфікація: магістр з фінансів

        Основні наукові та навчально-методичні праці

       E-mail:  e.v.liseny@karazin.ua

       Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

Ляшевська Вікторія Іванівна
        Посада:  доцент

        Науковий ступінь: кандидат економічних наук

   Навчальні курси: Громадянське суспільство, Логістичний менеджмент, Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємницьких структур,     Конкурентоспроможність підприємств

        Напрям наукової діяльності: Державне стимулювання конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації 

        Освіта: Харківський національний університет імени В.Н. Каразіна, 2009 рік

        Спеціальність: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

        Кваліфікація: менеджер-економіст

        Основні наукові та навчально-методичні праці

       E-mail  v.i.liashevska@karazin.ua

       Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

Мангушев Дмитро Валерійович

        Посада:  доцент 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук, доцент

        Навчальні курси: Маркетинг-менеджмент послуг, Міжнародний бізнес, Управлінське консультування

Напрям наукової діяльності: Регулювання конкурентних стратегій маркетингу, актуальні проблеми інноваційних сервісних підприємств, консалтинг

Освіта: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2005 рік

Спеціальність: «Маркетинг»

Кваліфікація: економіст, маркетолог

Автор 25 наукових та 24 навчально-методичних праць
Основні наукові та навчально-методичні праці

E-mail: 
d.v.mangushev@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

Мозгова Галина Валентинівна

Г.В. Мозгова

Посада: доцент

        Науковий ступінь, вчене звання:  кандидат економічних наук, доцент

Навчальні курси:  Інформаційні системи та технології в менеджменті/маркетингу, Стратегічний менеджмент, Маркетинговий менеджментТеорія прийняття рішень

Напрям наукової діяльності:
Методологія та організація превентивного маркетингу

Освіта: Харківський державний університет імені О. М. Горького, 1994 рік

Спеціальність: «Статистика»

Кваліфікація: економіст

Автор 25 наукових та 45 навчально-методичних праць

Основні наукові та навчально-методичні праці


E-mail: 
g.v.mozgovaya@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

Носова Ольга Валентинівна

 

Посада:  професор

        Науковий ступінь, вчене звання:   доктор економічних наук, професор

        Навчальні курси: Міжнародна економіка, Міжнародний менеджмент, Світова економіка і глобалізація, Сучасні економічні теорії 

        Напрям наукової діяльності:
Прямі іноземні інвестиції в умовах інституційно-ринкової трансформації економіки

Освіта: Ростовський державний університет, 1981 рік

Спеціальність: «Політична економія»

Кваліфікація: економіст та викладач політекономії

Автор
300 наукових та 40 навчально-методичних праць
Основні наукові та навчально-методичні праці


E-mail:
olga.nosova@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

Петряєв Олексій Олександрович

   

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання:  кандидат економічних наук, доцент

        Навчальні курси:  Логістика, Державне та регіональне управління, Управління персоналом

Напрям наукової діяльності: Розвиток регіонів, підприємств та персоналу

Освіта: Харківський державний економічний університет, 2000 рік

Спеціальність: «Облік і аудит»

Кваліфікація: економіст

Автор 55 наукових та навчально-методичних праць

Основні наукові та навчально-методичні праці

       Е-mail: o.o.petriaiev@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

Рахман Махбубур Сидікович

М.С. Рахман

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Навчальні курси: Статистика, Міжнародний маркетинг, Контролінг, Крос-культурний менеджмент

Напрям наукової діяльності: Кастомізація на ринку зовнішньої торгівлі на рівні інтеграційних об’єднань

Освіта: Харківський державний університет імені О. М. Горького,1988 рік

Спеціальність: «Статистика»

Кваліфікація: економіст

Автор 90 наукових праць і 45 навчально-методичних праць
Основні наукові та навчально-методичні праці

E-mail: m.s.rahman@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

Терованесова Олександра Юріївна


Посада:  доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук

Навчальні курси:  Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції, Фінансовий маркетинг менеджмент, Фінансовий аналіз маркетингу, Зовнішньоекономічна діяльність, Інвестиційний менеджмент 

Напрям наукової діяльності: Конкурентний статус підприємств, ресурсно-діяльнісний підхід до функціонування підприємств

Освіта: Харківський державний економічний університет, 2012 рік

Спеціальність: «Фінанси»

Кваліфікація: магістр з фінансів

Автор 19 наукових та 3 навчально-методичних праць

Основні наукові та навчально-методичні праці

        Е-mail: a.u.terovanesova@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

Шуба Тетяна Петрівна

        Посада:  доцент

        Науковий ступінь: кандидат економічних наук

        Навчальні курси: Технології маркетингових досліджень, Європейська інтеграція, Менеджмент ЗЕД

        Напрям наукової діяльності: Корпоративна соціальна відповідальність в міжнародному бізнесі

 

        Освіта: Харківський національний університет імени В.Н. Каразіна, 2010 рік

        Спеціальність: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

        Кваліфікація: менеджер-економіст

        Основні наукові та навчально-методичні праці

       E-mailt.p.shevchenko@karazin.ua 

       Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

   

  


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна