Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Склад кафедри

   Завідувач кафедри

 
Дорошенко Ганна Олександрівна

  

Посада: завідувач кафедри

Навчальні курси: Менеджмент інноваційного розвитку сучасних економічних систем,  Міжнародні розрахунки і валютні операції, Фінансовий аналіз, Імітаційна практика «Менеджмент у бізнесі», Корпоративне управління

Наукові інтереси: Оптимізація структури капіталу, стан і перспективи банківської системи України.
Контакти: телефон (057)707-52-29

адреса корпоративної електронної пошти: doroshenko@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar 

   Професорсько-викладацький склад
 

     
Бабич Дмитро Володимирович
 

Посада: професор закладу вищої освіти
Науковий ступінь, вчене звання: 
доктор економічних наук, професор
Навчальні курси:
 Е-бізнес та адміністрування,  Управління економічною безпекою , Вступ до фаху.
Наукові інтереси:
 Дослідження систем державного регулювання економіки, оцінювання ефективності функціонування систем державного регулювання економіки, управління та забезпечення економічної безпеки держави.
Контакти:
 телефон  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти babych@karazin.ua

     
Бабич Світлана Миколаївна 
  Посада: доцент закладу вищої освіти

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси: 
Економіка суб’єктів господарювання, Імітаційна практика, Ринок праці і соціальне партнерство, Імітаційна практика «Менеджмент у бізнесі»

Наукові інтереси: Забезпечення ефективного функціонування організацій; оцінка сучасного ринку праці, умови його ефективного функціонування.

Контакти:  телефон  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти:  
babych@karazin.ua 

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar, ORCIDResearchGate
     
Жадан Олександр Васильович
    Посада: професор закладу вищої освіти

Науковий ступінь, вчене звання: доктор наук з державного управління, професор
Навчальні курси: 
Технології публічного управління та адміністрування; Парламентаризм; Місцеве самоврядування; Державно-приватне партнерство; Організація надання адміністративних послуг; Бюджетна система; Бюджетний процес

Наукові інтереси: технологічні аспекти надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування; вплив бюджетної політики на соціально-економічний розвиток України в умовах децентралізації; стан та перспективи розвитку державно-приватного партнерства в Україні.

Контакти:  телефон  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти: 
 d.p.alex007@gmail.com

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google ScholarORCID 
     
Заднєпровська Ганна Ігорівна
 

Посада: доцент закладу вищої освіти

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси:
 Фандрайзинг, Місцеве самоврядування, Державне управління економікою, Бізнес-процеси підприємства, Правознавство 

Наукові інтереси: Інвестиційна складова інноваційного розвитку підприємств машинобудування, управління інноваційним потенціалом підприємств Харкова та Харківської області в умовах економіки знань. 

Контакти: телефон (057) 707-52-29;
email: anna_zadneprovskaya@ukr.net    
Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних 
Google Scholar 

 

     
Калініченко Людмила Леонідівна
  Посада: професор закладу вищої освіти

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор
Навчальні курси:
 HR- менеджмент; Репутаційний менеджмент; Етика ділових комунікацій; Креат
ивний менеджмент

Наукові інтереси: управління персоналом; ділові комунікації

Контакти:  телефон  +380506320580
адреса корпоративної електронної пошти:
 l.kalinichenko@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google ScholarORCIDSCOPUS
     
Кононенко Яна Володимирівна
 

Посада: доцент закладу вищої освіти

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук

Навчальні курси: Стратегічне управління підприємствами; Управління ціновою політикою; Контролінг та бюджетування; Цифрові інструменти у бізнесі

Наукові інтереси: прогнозування та вибір стратегії розвитку підприємства (за видами економічної діяльності), впровадження системи якості, контролінгу та бюджетування в господарській діяльності підприємства, вплив цифровізації на розвиток організацій, оцінювання ефективності експортно-імпортних операцій підприємств хімічної промисловості.

Контакти: телефон +380506320580

адреса корпоративної електронної пошти:  y.kononenko@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних  ORCID

     
Крикун Ольга Олександрівна

 

Посада: доцент закладу вищої освіти
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси: 
Історія та актуальні концепції менеджменту; Організація праці менеджера; Самоменеджмент; Тайм-менеджмент; Стандартизація та сертифікація; Управління якістю; Контролінг та бюджетування. Керівник виробничої практики за освітніми програмами «Менеджмент організацій» та «Менеджмент бізнес-процесів» першого бакалаврського рівня вищої освіти

Наукові інтереси: впровадження системи контролінгу та бюджетування в господарській діяльності підприємства; порядок впровадження стандартів та оцінка результативності системи управління якістю на підприємствах різних видів діяльності; організація праці менеджера та управління собою

Контакти:  телефон (057) 707-52-29

адреса корпоративної електронної пошти:  krikun@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar, ORCID, ResearchGate

     
Літвінова Анастасія Миколаївна
  Посада: доцент закладу вищої освіти

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент
Навчальні курси: 
Психологія управління; Екологічний менеджмент

Наукові інтереси: психологія управління, менеджмент організації, інноваційні освітні технології

Контакти:  телефон  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти:  
anastasia.tymchenko@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google ScholarORCID 

     
Матросова Людмила Миколаївна
   

Посада: професор закладу вищої освіти
Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор
Навчальні курси: Управлінське консультування; Виробничий менеджмент; Європейська інтеграція; Проєктний менеджмент

Наукові інтереси: регіональна економіка, сучасний менеджмент, європейська інтеграція

Контакти: телефон  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти ludochka.prof53@gmail.com 

 
Максимова Марина Валеріївна

 

Посада: доцент закладу вищої освіти
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Навчальні курси: Soft skills в управлінні; Публічне управління

Наукові інтереси: впровадження системи фінансового контролінгу банківської діяльності, державне регулювання банківської діяльності, розвиток soft skills

Контакти: телефон (057) 707-52-29
адреса електронної пошти: 
maximovamv@ukr.net

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

     
Нескородєв Семен Миколайович
 

Посада: доцент закладу вищої освіти
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси: 
Управління конфліктами; Менеджмент банкрутства; Антикризовий менеджмент; Розвиток бізнес-структур; Бізнес-планування

Наукові інтереси: Аналіз макроекономічної динаміки, антикризове управління, менеджмент.
Контакти: 
телефон  (057) 707-52-29

адреса корпоративної електронної пошти  sneskorodev@gmail.com

ORCID ID: 0000-0002-7991-9532

 
Пєнська Ірина Олександрівна

 

Посада: доцент закладу вищої освіти
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси: Операційний менеджмент; Державна служба; Митна служба; Податковий менеджмент

Наукові інтереси: державні фінанси, застосування стратегічного менеджменту на великих промислових підприємствах

Контакти:  телефон  (057) 707-52-29
адреса корпоративної електронної пошти penskayairyna@ukr.net 

 Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних  ORCID 0000 0003 2092 1272

     
Прокопенко Валерія Юріївна
   

Посада: професор закладу вищої освіти

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор
Навчальні курси: 
Управління комунікаціями в публічному управлінні, Управління бізнесом, Управління ризиками у менеджменті, Регіонально-адміністративний менеджмент

Наукові інтереси: Цифрова економіка, соціальна економіка, менеджмент, фінанси

Контакти: телефон (057) 707-52-29

адреса корпоративної електронної пошти:  Prokopenko_valeriia@ukr.net

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar


     
Пуртов Володимир Федорович
  Посада: доцент закладу вищої освіти
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси:  Менеджмент
Наукові інтереси: Сучасні організації господарського комплексу України, різних форм власності і галузевої приналежності.
Контакти: 
телефон (057) 707-55-16;
e-mail: ec1933@karazin.ua
     
Самофалова Тетяна Олександрівна
 

Посада: доцент закладу вищої освіти
Науковий ступінь, вчене звання: 
кандидат наук з державного управління, доцент
Навчальні курси: 
Управління складовими національного багатства, Публічне адміністрування, Теорія та історія публічного управління. Керівник виробничої практики за спеціальність «Публічне управління та адміністрування»

Наукові інтереси:  управління людськими ресурсами, публічне адміністрування, публічна політика
Контакти: телефон (057) 707-52-29;
e-mail:  tanysamova@gmail.com

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних ORCID

     
Сичова Вікторія Вікторівна
   

Посада: професор закладу вищої освіти

Науковий ступінь, вчене звання: доктор наук з державного управління, професор
Навчальні курси: Управління соціальним та гуманітарним  розвитком,   Публічна політика.
Наукові інтереси: методологія взаємодії інституту політичної опозиції та державного управління, місцеве самоврядування, управління, соціальним та гуманітарним  розвитком територіальної громади, гендерна політика.
Контакти: телефон  (057) 707-52-29

адреса корпоративної електронної пошти: vvs2679@ukr.net

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

     
Сукрушева Ганна Олегівна 
   

Посада: доцент закладу вищої освіти

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Навчальні курси: Мотиваційний менеджмент, HR-менеджмент, Логістика, Прогнозування та соціально-економічне планування.

Наукові інтереси: мотивація персоналу, управління персоналом, формування програм соціально-економічного розвитку країни

Контакти: телефон  (057) 707-52-29

адреса корпоративної електронної пошти: annasukrusheva@gmail.com

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних ORCID

     
Тернова Ірина Анатоліївна
 

Посада: доцент закладу вищої освіти

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси: Прийняття управлінських рішень, Регіональна економіка, Імітаційна практика «Менеджмент у бізнесі», Крос-культурний менеджмент
Наукові інтереси: прийняття управлінських рішень; соціально-економічний розвиток територій; регіональна економічна політика та інтеграційні процеси в економіці.
Контакти:  телефон (057) 707-52-29;
e-mail: ternova76@ukr.net

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar, ORCID, ResearchGate

 


     
Тешева Лариса Василівна
   

Посада: професор закладу вищої освіти

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, доцент

Навчальні курси: Бренд-менеджмент, Виробничий менеджмент, Адміністративний менеджмент, Управління сталим розвитком

Наукові інтереси: управління розвитком та організаційний дизайн, бренд-менеджмент та бізнес-комунікації, управління брендом адміністративно-територіального утворення, процесний менеджмент.

Контакти: телефон  (057) 707-52-29

адреса корпоративної електронної пошти: larisakhneu@gmail.com  

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google ScholarORCIDResearchGate

     
Фрідман Олена Анатоліївна
 

Посада: доцент закладу вищої освіти

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук

Навчальні курси: Методи прийняття управлінських рішень; Менеджмент проєктів; Крос-культурний менеджмент; Управління розвитком та іміджем підприємства

Наукові інтереси: інноваційна та інвестиційна діяльність підприємств, прийняття управлінських рішень; розвиток соціального підприємництва.

Контакти: телефон +38063-449-15-01

адреса корпоративної електронної пошти: o.fridman@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних ORCID

     


  

 

     
   Учбово-допоміжний склад
 
     
Кречко Людмила Вікторівна
   

Посада: інженер І категорії

Контакти: телефон (057) 707-52-29

адреса корпоративної електронної поштиekomanagement@karazin.ua

     
Чужданова Марія Василівна

 

Посада: старший лаборант

Контакти: телефон (057) 707-52-29

адреса корпоративної електронної пошти: chugdanova@karazin.ua

     
Шевченко Владислава Володимирівна
 

Посада: старший лаборант

Контакти: телефон (057) 707-52-29

адреса корпоративної електронної пошти: vladyslava.v.sh@gmail.com

     

    Аспіранти

 

 

 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна