Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Куратори академічних груп

 Положення про організацію позаосвітньої діяльності зі студентами Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Куратори академічних груп по кафедрі маркетингу, менеджменту та підприємництва на 2021-2022 навчальний рік

073 Менеджмент

ЕВ-11

проф. Носова О.В.

ЕЯ-11

доц. Ляшевська В.І.

ЕЯ-21

ст. викл. Заіка О.В.

ЕВ-21

доц. Рахман М.С.

ЕВ-31,ЕЯ-31

доц. Терованесова О.Ю.

ЕВ-41, ЕЯ-41

доц. Кудінова М.М.

ЕВ-51, ЕВ-61

доц. Євтушенко В.А.

075 Маркетинг

ЕР-11

доц. Болотна О.В.

ЕО-11

проф. Бабич Д.В.

ЕЮ-11

проф. Кузьминчук Н.В.

ЕР-21

доц. Болотна О.В.

ЕО-21

доц. Мозгова Г.В.

ЕЮ-21

доц. Мангушев Д.В.

ЕР-31, ЕО-31, ЕЮ-31

доц. Кім О.О.

ЕЮ-41, ЕО-41

доц. Шуба Т.П.

ЕР-41,42

доц. Ляшевська В.І.

ЕР-51, ЕР-61

проф. Євтушенко В.А.

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ЕД-11

проф. Шуміло О. С.

ЕД-21

доц. Куценко Т.М.

ЕД-31

доц. Петряєв О.О.

ЕД-41,42

доц. Лісений Є.В.

ЕД-51, 61

проф. Гонтарева І. В.

Права та обов’язки кураторів кафедри 

 Права та обов’язки кураторів академічних груп затверджені наказом ректора ХНУ імені В.Н. Каразіна від 10.11.2005р. № 0501-1/172

1.      Головними завданнями кураторів студентських академічних груп є надання студентам допомоги в навчанні, науковій роботі, громадській діяльності, сприяння розвитку студентського самоврядування, виховання у студентів патріотизму, розвиток їх творчих здібностей та формування організаторських навичок.

2.   Функціональні обов'язки куратора академічної студентської групи

2.1.    Інформаційні:

ознайомлення студентів групи з історією, структурою, діяльністю і перспективами розвитку університету та факультету;

інформування про особливості організації навчально-виховного процесу в університеті і на факультеті;

ознайомлення з організацією роботи ЦНБ;

інформування студентів про рішення вчених рад університету та факультету, ректорату, наказів ректора та розпоряджень декана, що стосуються студентства.

2.2.    Навчально-організаційні:

ознайомлення студентів з нормативно-методичними матеріалами, що регламентують організацію навчального;

контроль за реалізацією студентами навчального плану: відвідування занять, дотримання термінів складання модулів, заліків, іспитів, контроль успішності;

сприяння участі студентів групи в наукових конференціях і семінарах, олімпіадах і конкурсах студентських робіт.

2.3. Організаційно-виховні:

сприяння участі студентів групи в університетських заходах: конкурсах, фестивалях, концертах тощо;

проведення виховної роботи у студентських гуртожитках; забезпечення необхідних контактів з батьками студентів академічної групи, інформування їх про успіхи та труднощі навчання студентів.

3.      Куратор академічної групи має право:

подавати пропозиції деканові факультету щодо заохочення студента за успіхи в навчанні, науково-дослідній та громадській роботі;

клопотати щодо поселення студента у гуртожиток.

 

Звіти про роботу кураторів за результатами навчального року заслуховуються на засіданнях кафедр.


 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна