Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Акредитація 076 магістр

Матеріали щодо акредитації освітньої програми 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" другого (магістерського) рівня вищої освіти розміщено на сайті кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництваhttps://karazinmmved.wixsite.com/mmzed

 

ПРОГРАМА фахового вступного випробування за спеціальністю 075 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (для здобуття ступеня магістра)

Освітньо-професійна програма

Навчальний план (денна форма навчання)
Навчальний план (заочна форма навчання)
Робочі навчальні плани (денна форма навчання)
Робочі навчальні плани (заочна форма навчання)

Робочі програми навчальних дисциплін

Вибіркові навчальні дисципліни
Переддипломна практика
Виконання кваліфікаційної роботи магістра
Звіт з самооцінювання освітньої програми
Результати опитування студентів освітньої програми


 

 

 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна