Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Всеукраїнська науково-практична конференція 2011

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В. Н. КАРАЗІНА
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

15-16 квітня 2011 року відбудеться пленарне засідання Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених: «Проблеми соціально-економічного розвитку України: досвід, перспективи, інновації».  У ньому прийматимуть участь студенти ВНЗ України та переможці секційних засідань.

На конференції передбачається робота таких секцій:

Дата проведення
Назва секції та відповідальна за неї кафедра
14.03.2011
«Інноваційні напрями розвитку менеджменту і маркетингу». Кафедра маркетингу та менеджменту ЗЕД. (Голова секції: проф. Семеняк І.В., секретар:
 доц. Шатровський О.Г.).
15.03.2011
«Інноваційні моделі сталого розвитку менеджменту організацій». Кафедра економіки та менеджменту. (Голова секції: проф. Бабич В.П., секретар: доц. Родченко В.Б.).
17.03.2011
«Сучасні проблеми обліку та аудиту в Україні». Кафедра статистики, обліку та аудиту.  (Голова секції: доц. Слюніна Т.Л., секретар: інженер Студеничник М.А.).
17.03.2011
«Моделювання соціально-економічних процесів і систем: розвиток та інновації». Кафедра економічної кібернетики та прикладної економіки. (Голова секції: проф. Меркулова Т.В., секретар: доц.  Кононова К.Ю.).
18.03.2011
«Математична освіта в розвитку інноваційної економіки». Кафедра математичних методів в економіці. (Голова секції: доц. Дубровін А.О., секретар: методист
Таратута О.Ю.).
18.03.2011
«Проблеми теорії та практики економічної статистики в умовах інтеграційних економічних процесів в Україні». Кафедра статистики, обліку та аудиту.  (Голова секції: доц. Селіванов В.М., доц. Кущенко О.І., секретар: інженер  Студеничник М.А.).
18.03.2011
«Фінансово-кредитне забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання в національному господарстві України». Кафедра фінансів і кредиту.(Голова секції: проф. Глущенко В.В., секретар: доц. Чернов В.В.).
18.03.2011
«Актуальні проблеми міжнародного бізнесу в умовах невизначеності глобального середовища». Кафедра міжнародної економіки. (Голова секції: проф. Коломієць Г.М., секретар: ст. викл. Ковтун Т.Д., лаб. Козулін В.В.).
18.03.2011
«Теоретичні та методичні основи сучасного економічного розвитку в умовах глобалізації». Кафедра економічної теорії та економічних методів управління. (Голова секції: проф. Тютюнникова С.В., секретар: доц. Чатченко Т.В.).
15.04.2010
16.04.2010
Пленарне засідання

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ, РАДА СНТ
ДОДАТКОВІ  ВИМОГИ:

            1.    Для видання програми  конференції план роботи кожної секції представити в кім. 3-28 до 19.03.2011 за зазначеною формою українською мовою:


п/н   
П.І.П.
 учасника, група
(повністю)
Тема доповіді Науковий    
 керівник   
(вказати   вчений   ступінь,   
вчене   звання)   
1   
2
3
4
1   
Гниря  Анна Володимирівна,    гр. ЕН-51Проблеми та перспективи розвитку венчурного бізнесу в УкраїніК.е.н., доц. Пуртов В.Ф.
            
           2.    Тези доповідей будуть прийняти к опублікуванню при умовах їх   надання  в оргкомітет до 21.03.2011 р.  (згідно з інформаційним повідомленням).
Матеріали, надіслані пізніше вказаного терміну, розглядатись не будуть.

          3.    За  інформацією звертатись до координаторів конференції:

-    Козулін Владислав, гр. ЕМ-42, т. (050)869-37-90
-    Пушкарьова Інна, кім. 3-28, т. 707-51-08.

Завантажити інформаційне повідомлення та правила подання заявки на участь
 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна