Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Тема 11

ТЕМА 11. Ефективність управління
1. Зміст категорії “ефективність управління”
2. Концепції визначення ефективності управління.
3. Підходи до оцінки ефективності управління.
4. Напрямки підвищення ефективності управлінської праці.

1. Зміст категорії “ефективність управління”
Управління, як і будь-який інший вид діяльності, вимагає своєї конкретної оцінки, визначення його ефективності.
Поняття 'ефективність управління' не одержало поки чіткого визначення і тлумачення ні в науковій літературі, ні в практиці управління. У вітчизняній і закордонній науковій літературі з менеджменту відзначаються спроби поділу понять 'результативність управління' і 'ефективність управління'. Результативність управління розуміється як його цільова спрямованість на створення потрібних, корисних речей, здатних задовольняти певні потреби, забезпечити досягнення кінцевих результатів, адекватних поставленим цілям управління. У подібному трактуванні поняття 'результативність управління' характеризується результатом, ефектом, що досягається суб'єктом управління завдяки його впливу на об'єкт управління.
Трохи інший зміст вкладається в поняття 'ефективність управління', що пов'язано, насамперед, з неадекватністю термінів 'ефект' і 'ефективність'. Ефект - це підсумок, результат діяльності, тоді як ефективність характеризується відношенням ефекту до витрат ресурсів, що забезпечили одержання ефекту. 

Читати далі

 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна