Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Методичний посібник

Вступ

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни 'Менеджмент' підготовлений з метою надання допомоги студентам вищих навчальних закладів освіти у доскональному вивченні теоретичного матеріалу та набутті відповідних навичок з базового навчального курсу 'Менеджмент'. Посібник спрямований на формування у студентів здатності до поглибленого самостійного опанування навчального матеріалу, засвоєння теоретичних знань і набуття практичних навичок прийняття управлінських рішень. Він надає студентам можливість ґрунтовно підготуватись до семінарських та практичних занять, систематизувати та конкретизувати лекційний матеріал, зосередити увагу на ключових поняттях, їх ознаках і особливостях, здійснювати самоконтроль своїх знань. Цей посібник не є альтернативою підручникам з менеджменту для отримання фундаментальних знань, його призначення - допомогти студентам правильно організувати роботу із самостійного вивчення дисципліни.
Структурними складовими посібника є:
• навчальна програма дисципліни 'Менеджмент';
• комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу;
• порядок поточного та підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни.
Базою для розробки посібника стала типова навчальна програма дисципліни 'Менеджмент' для студентів фахового спрямування 'Економіка і підприємництво'.


 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна