Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Маркетинг (Федоренко)

ВСТУП
У процесі становлення ринкової економіки питання адаптації людини до нової ситуації, а, отже, і нового підходу до вирішення завдань гсподарської практики, готовності та здатності виявляти проблеми підприємства і знаходити шляхи їх вирішення є надзвичайно значущим.
Одне з найважливіших питань на мікрорівні - уміння приймати обґрунтовані рішення в ринкових умовах, що постійно змінюються. Тому зацікавленість господарських суб’єктів до концепції маркетингу в сучасному управлінні підприємством не випадкова і визначається бажанням скоріше адаптуватися до нестабільних умов ринку. 
Оволодіти новими знаннями, уміннями студентам допомагають такі різноманітні методи як тести, рольові ігри. На особливу увагу заслуговують ситуаційні семінари, що проводяться за методом кейсів (англ. case – ситуація, випадок). Ситуаційні семінари – це вид навчання з прийняття рішень щодо аналізу параметрів конкретних ситуацій, узятих із практичної діяльності. Метод кейсів – той інструмент, за допомогою якого значно полегшується та якісно покращується обмін ідеями в групі студентів. Семінари допомагають засвоїти правила ведення дискусії, під час якої кожен студент бере участь у дослідженні, аналізі й зіставленні різних поглядів, що призводить до точного та повного розуміння проблеми. На семінарах краще поділити студентську аудиторію на декілька груп, які працювали б над конкретним завданням. У ході аналізу ситуації студент має можливість робити висновки та готувати власні пропозицйії щодо покращення стану підприємства, що розглядається. Час, відведений на обговорення, залежить від складності кейсу та кількості питань, але середня тривалість розглядання кейсу становить 15 – 40 хвилин. Після завершення обговорення в групах заняття переходить у площину розгляду ситуації між групами. Для цього представник кожної групи знайомить колег із власним кейсом і підбиває підсумки обговорення, будуючи свій виступ шляхом відповідей на питання, що знаходяться в кінці кейсу. Студенти інших груп можуть ставити запитання доповідачу або висловлювати своє бачення правильності запропонованих рішень. При проведенні підсумків ситуаційного семінару не даються оцінки результатів інтелектуального заняття, а оцінюється сам процес аргументації та глибина залучених знань, творчих підходів до формування пропозицій, нестандартність мислення тощо. 

Частина 1

Частина 2

 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна