Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Маркетинг (Павленко, Войчак)

1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція 3
1.1. Розуміння маркетингу 3
1.2. Походження та еволюція концепції маркетингу 7
1.3. Основні поняття маркетингу 12
Завдання для самоконтролю 22
2. Система та характеристики сучасного маркетингу 24
2.1. Принципи, завдання та функції маркетингу 24
2.2. Система засобів маркетингу 27
2.3. Види сучасного маркетингу 29
Завдання для самоконтролю 34
3. Маркетингові дослідження 35
3.1. Сутність та система маркетингових досліджень 35
3.2. Маркетингова інформація 41
3.3. Навколишнє бізнес-середовище та мікросередовище
підприємства як об’єкти маркетингових досліджень 48
3.4. Маркетингові дослідження ринку 51
3.5. Маркетингові дослідження підприємства 63
Завдання для самоконтролю 64
4. Маркетингова товарна політика 66
4.1. Сутність маркетингової товарної політики 66
4.2. Маркетингова концепція товару 67
4.3. Життєвий цикл товару 70
4.4. Конкурентоспроможність товару та методи її визначення 75
4.5. Управління товарним асортиментом і номенклатурою
товарів підприємства 78
Завдання для самоконтролю 84
5. Планування нових товарів 86
5.1. Сутність поняття «новий товар» 86
5.2. Алгоритм планування нових товарів 87
5.3. Причини невдач нових товарів 101
Завдання для самоконтролю 103
6. Маркетингова цінова політика 105
6.1. Сутність маркетингової цінової політики 105
6.2. Алгоритм маркетингового розрахунку цін 107 
6.3. Управління цінами підприємства 114 
Завдання для самоконтролю 118 
7. Методи маркетингового ціноутворення 119 
7.1. Методи прямого ціноутворення 119 
7.2. Непряме маркетингове ціноутворення 132 
Завдання для самоконтролю 134 
8. Маркетингова політика комунікацій 135 
8.1. Сутність маркетингової політики комунікацій 135 
8.2. Алгоритм формування комплексу маркетингових 
комунікацій 136 
Завдання для самоконтролю 143 
9. Комплекс маркетингових комунікацій 144 
9.1. Реклама 144 
9.2. Пропаганда 153
9.3. Стимулювання збуту 155 
9.4. Персональний продаж 158 
9.5. Прямий маркетинг 166 
Завдання для самоконтролю 168 
10. Маркетингова політика розподілу 170 
10.1. Сутність маркетингової політики розподілу 170 
10.2. Формування каналів розподілу 174 
Завдання для самоконтролю 191 
11. Управління каналами розподілу 193 
11.1. Оцінка каналів розподілу 193 
11.2. Ліквідація конфліктів у каналах розподілу 197 
11.3. Посередницька діяльність у каналах розподілу 202 
11.4. Маркетингова політика розподілу і логістика 213 
Завдання для самоконтролю 216 
12. Організація та контроль маркетингової діяльності 
на підприємстві 217 
12.1. Організація маркетингової діяльності на підприємстві 217 
12.2. Контроль маркетингової діяльності підприємства 224 
Завдання для самоконтролю 228 
Контрольний тест з дисципліни «Маркетинг» 229 
Рекомендована література 244 

Частина 1

Частина 2

 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна