Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Екологія 1

Лекція  1

1. Предмет  і завдання екології.
2. Завдання, що стоять перед інженерами в справі збереження довкілля.
3. Місце екології в системі інших наук.
4. Екологія та охорона природи.
5. Значення екології для людської цивілізації.
6. Глобальні проблеми екології.

1. Предмет і завдання екології

Активний вплив людини на природу, інтенсивне використання суспільством природних ресурсів – це процес, який визначають як науково-технічний прогрес (НТП) і який по своїй суті є егоїстичним по відношенню до природи, оскільки в його основу покладено принцип : “Все для блага людини.”
При цьому природне середовище опинилось під небаченим навантаженням, яке постійно збільшується. В наш час це навантаження досягло такого рівня, що ставиться під сумнів можливість існування самої людини в створеному нею навколишньому середовищі.
Така ситуація сприяє інтенсивному розвитку науки екології, яка вивчає складні взаємозв’зки людини з природою і визначає шляхи розвитку їхніх неантагоністичних та антагоністичних взаємовідносин.
Слово екологія походить від горецьких “ойкос” - дім, та “логос” – наука, тобто наука про дім (у планетарному масштабі), як середовище існування людини.
Спочатку екологія як самостійна наука сформувалась в кінці ХІХ століття як біологічна екологія. Такою вона залишалась до 50-х років ХХ століття.

 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна