Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Навчальний процес

Економічна теорія є фундаментальною економічною дисципліною, з якої «виросли» окремі напрями економічної науки – фінанси, статистика, грошовий обіг, економіка праці, міжнародна економіка, бухгалтерський облік, економічне моделювання, маркетинг і т.д. Свого часу всі ці дисципліни почали з’являтися на основі поглиблення і спеціалізації окремих напрямів економічній теорії. Навіть зараз на деяких економічних факультетах вузів України і інших країн існує загальна кафедра економічної теорії, в рамках якої викладаються інші спеціальні економічні дисципліни.

Економічна теорія не тільки дає уявлення про загальні поняття, категорії і економічні закони, вона також служить методологічною основою економічних досліджень, дозволяє узагальнювати на теоретичному рівні процеси, що відбуваються у сфері фінансів, банківської справи, статистики, міжнародних економічних відносин та в інших галузях економічного життя.

Економічна теорія формує у студентів чітку і струнку систему знань, що дозволяють кваліфіковано судити про сутність будь-яких економічних процесів і явищ, уміння їх аналізувати, порівнювати та знаходити їх загальні і особливі риси, застосовувати ці  знання на практиці.

Економічна теорія формує еліту економістів – економістів-аналітиків, що володіють якомога ширшими знаннями, аналітичними навичками, інноваційними здібностями, методологічним інструментарієм. Ці властивості дозволяють ухвалювати ефективні рішення на всіх рівнях управління, бачити проблему «в цілому», проводити економічні дослідження, успішно прогнозувати економічну ситуацію і постійно оволодіювати новими знаннями.
 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна