Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Конференція 10.04.2010 р.

Науково-практична конференція молодих вчених та студентів
«Національні моделі розвитку конкурентних переваг»
10 квітня 2010 року., м. Харків

План проведення
13:30 - 14:00  -  реєстрація учасників конференції;
14:00 - 15:30  -  пленарне засідання;
15:30 - 16:00  -  кава-брейк;
16:00 - 18:00  -  секційне засідання;
18:00 - 18:30  -  підведення підсумків конференції;
18:30 - 19:00  -  нагородження учасників.

Регламент роботи:
1. Доповідь на пленарному засіданні  -  до 15 хвилин.
2. Доповідь на секційному засіданні  -  до 5 хвилин.
3. Виступи в дискусіях  -  до 5 хвилин.

Організатори:
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, економічний факультет, кафедра міжнародної економіки

Інформаційна підтримка:
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, економічна серія

Запрошені учасники:
Дитер Гетц, професор, доктор культурології (Німеччина)
Мартін Ройтер, лектор ДААД (Німецька служба академічних обмінів)
Проценко О.П., доктор філос. наук, професор, зав. кафедрою філософії Харківського Державного Технічного Університету Будівництва та Архітектури
Кім М.М., доктор економ. наук, професор кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Лісовицький В.М., професор кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Мета конференції:
-    На основі узагальнення світового досвіду розвитку національних конкурентних переваг виявити сучасні провідні тенденції і систематизувати актуальні засади формування національних конкурентних переваг в Україні.

На конференції планується обговорення наступних проблем:
-    Глобалізація господарського життя та зміна змісту конкурентних переваг;
-    Інституційні механізми розвитку національних конкурентних переваг;
-    Розвиток інтелектуального і соціального капіталу як ключовий компонент стратегії розвитку конкурентних переваг;
-    Єдність освіти та науки – домінанта формування національних конкурентних переваг у сучасному світовому господарстві.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська


Орієнтовний режим роботи конференції: початок - о 10.00 год., закінчення: - о 17.00 год.

Заявки на участь у конференції та матеріали приймаються до 20.03.2010 р.

На сайті Інституту економіки та міжнародних відносин Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (www.econom.kharkov.ua) розміщено реєстраційні форми, вимоги до статей та умови участі у конференції.

Додаткова інформація та довідки за телефонами:

(057) 707-53-36  Дуна Наталія Геннадіївна
(057) 707-54-55  Кошкарьова Єлизавета Леонідівна
e-mail:  liz_k@inbox.ru
Умови участі у конференції

Для участі у конференції необхідно до 20 березня 2010 року подати до оргкомітету
(безпосередньо чи поштою)
-    заявку на участь у конференції у паперовому та електронному видах. Заявка оформляється для кожного учасника конференції за формою, що додається;
-    стаття (6 сторінок) в електронному і паперовому (паперовий екземпляр підписується авторами) варіантах;
-    текст статті буде опубліковано. Вимоги до оформлення статей наводяться нижче;
-    оргвнесок складає 70 грн. Оргвнесок містить у собі витрати на організацію та проведення конференції.

Увага! Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, оргкомітетом розглядатися не будуть.
Статті необхідно подати (безпосередньо, поштою чи по e-mail) до оргкомітету за адресою: кафедра міжнародної економіки
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
вул. Мироносицька, 1, к.3-20,  м. Харків, 61077, Україна
Оргкомітет працює щодня крім суботи та неділі з 10:00 до 16:00
Телефон: (057) 707-54-55, (057) 707-53-36
e-mail: liz_k@inbox.ru

Вимоги до оформлення статей
Статті повинні вміщати логічно взаємопов'язані розділи.
Стаття повинна містити:
-    актуальність і мету дослідження;
-    обґрунтування наукової гіпотези;
-    висновки;
-    список використаних джерел.
Анотація мовою статті обсягом до 50 слів.
Ключові слова мовою статті (3-10 слів).

У лівому верхньому кутку – УДК. Нижче (на наступному рядку) – назва доповіді ВЕЛИКИМИ літерами напівжирним шрифтом, вирівнювання – по центру. Нижче (через один рядок) – прізвище та ініціали автора (авторів), шрифт – напівжирний курсив, вирівнювання по центру. На наступному рядку – повна назва організації, місто. Шрифт – похилий (курсив). Перенос слів у назві доповіді, прізвищах, назвах організацій не допускається. Нижче (через один рядок) з нового рядка друкується текст. Посилання на літературу (якщо є) – у квадратних дужках. Зноски внизу сторінок не допускаються. Після тексту з нового рядка напівжирним пишеться слово Література (якщо є посилання). З наступного рядка друкується список літератури. Текст повинен бути уважно вичитаний і перевірений автором. Відповідальність за помилки несе сам автор.

Технічні вимоги до оформлення статей
Текст має бути набрано в текстовому редакторі Microsoft Word (файл повинен мати розширення *.doc, *.docx або *.rtf).
Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм, без нумерації сторінок.
Шрифт: Times New Roman 14.
Інтервал між рядками – 1,5.
До диску формату CDR (CDRW) додають:
1.    друкований варіант статті (3 сторінки), підписаний авторами;
2.    завірену відповідним чином рецензію (для студентів – рецензію підписує керівник дипломної роботи);
3.    заявка на участь у конференції.
 
ЗАЯВКА
 на участь у науково-практичній  конференції молодих вчених та студентів
«Національні моделі розвитку конкурентних переваг»
10 квітня 2010 року., м. Харків

Заявка оформляється на кожного учасника конференції (автора статті) окремо і подається в оргкомітет у паперовому вигляді і обов'язково в електронному варіанті. В електронному варіанті заявка оформляється у вигляді таблиці в MS – Word документі. Не допускається пропуск чи незаповнення яких-небудь рядків. У випадку відсутності даних потрібно ставити прочерк.

Зразок
        
1. Прізвище, Ім'я по Батькові
російською чи українською мовами

2. Тема доповіді
3. Основний доповідач Вказати одне з двох:
Основний доповідач
Співавтор
4. Країна
5. Організація Повна назва організації
6. Підрозділ Вказати факультет, кафедру та інше
7. Посада
8. Вчений ступінь
9. Вчене звання
10. Контактні телефони
(вказати код міста)

11. Факс
12. E-mail
13. Адреса для листування Вказується повністю: П.І.Б.,
вулиця, № буд., місто, індекс, країна
14. П.І.Б. всіх співавторів Вказується П.І.Б. авторів у тому порядку,
як і в тезах. П.І.Б. відповідача підкреслюється
15. Бажана форма доповіді Секційна чи пленарна

16. Потреба в технічних
засобах для презентації доповіді 
Вказати „Так” чи „Ні” та вид засоба (мультимедійний
проектор чи інш.)
17. Дата подачі заявки
18. Особистий підпис Ставиться на паперових варіантахВ електронному вигляді один файл повинен містити одну заявку. Ім'я файлу має наступний формат: прізвище.rtf. Файл повинен бути названий російськими літерами. Подається на одному диску з тезами.

СПОДІВАЄМОСЬ НА ВАШУ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ!
З повагою, оргкомітет.
 
 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна