Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Заочне (дистанційне) навчання

     Про дистанційне навчання 
 

Розклад атестаційних екзаменів та захисту кваліфікаційних робіт бакалавра на 4 курсі денної та заочної форми навчання
економічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна у 2022/2023 навчальному році

 Розклад атестаційних екзаменів та захисту кваліфікаційних робіт магістра на 2 курсі денної та заочної форми навчання економічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна у 2021/2022 навчальному році

Перелік міжфакультетських дисциплін за вибором на перший семестр 2021/2022 навчального року

 Г Р А Ф І К навчального процесу студентів заочної форми навчання економічного факультету на 2021-2022 навч. рік Спеціальність: 073 «Менеджмент»  Освітня програма «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 1 курс (магістри)

 Г Р А Ф І К навчального процесу студентів заочної форми навчання економічного факультету на 2021-2022 навч. рік Спеціальність: «Маркетинг» Освітня програма «Маркетинг» 1 курс (магістри)

 Г Р А Ф І К навчального процесу студентів заочної форми навчання економічного факультету на 2021-2022 навч. рік спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  1 курс (магістри)

 Г Р А Ф І К навчального процесу студентів заочної форми навчання економічного факультету на 2021-2022 навч. рік Спеціальність: 073 «Менеджмент» Освітня програма «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 2 курс (магістри)

 Г Р А Ф І К навчального процесу студентів заочної форми навчання економічного факультету на 2021-2022 навч. рік Спеціальність: «Маркетинг» Освітня програма «Маркетинг» 2 курс (магістри)

 

Економічний факультет та Центр електронного навчання Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна пропонують студентам заочну форму навчання із застосуванням дистанційних навчальних технологій освітньо - кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр за спеціальностями та напрямами підготовки:

 

 

Ступінь «Бакалавр»

051
  Міжнародна економіка Кафедра міжнародної економіки та світового господарства
076   Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Кафедра маркетингу, менеджменту та підприємництва
072   Фінанси, банківська справа та страхування Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
071   Облік та оподаткування Кафедра статистики, обліку та аудиту
073   Менеджмент (Менеджмент організацій) Кафедра економіки та менеджменту
073   Менеджмент  (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності) Кафедра маркетингу, менеджменту та підприємництва

Ступінь  «Магістр»

051   Міжнародна економіка Кафедра міжнародної економіки та світового господарства
051   Соціально-економічна статистика Кафедра статистики, обліку та аудиту
075   Маркетинг Кафедра маркетингу, менеджменту та підприємництва
072   Фінанси, банківська справа та страхування Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
072   Публічні фінанси Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
071   Облік та оподаткування Кафедра статистики, обліку та аудиту
073   Менеджмент організацій Кафедра економіки та менеджменту
073   Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Кафедра маркетингу, менеджменту та підприємництва
073   Адміністративний менеджмент Кафедра економіки та менеджменту
051   Прикладна економіка Кафедра економічної кібернетики та прикладної економіки
073   Управління фінансово-економічною безпекою Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
076   Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Кафедра маркетингу, менеджменту та підприємництва

ГРАФІК

проведення екзаменаційних сесій на економічному факультеті Харківського  національного університету імені В.Н.Каразіна

заочна форма навчання

2021 - 2022 н. р. 

вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

 

1к. - 11.10-26.10

2к. - 18.10-02.11

3к. - 01.11-20.11

4к. - 04.10-23.10

1к.(маг) - 18.10-06.11

2к.(маг) - 04.10-23.10

 

 

2к.(маг) - Д.І.– 1.12

4к. - 24.01-12.02 

 

1к. - 14.03-27.03

2к. - 21.03-03.04

3к. - 04.03-23.04

1к.(маг) -   14.03-02.04

 

 

4к. Д.І. – 10.06

 

 

 

Навчання студентів відбувається на освітньому сайті Центра електронного навчання з використанням апробованої і широко розповсюдженої системи управління навчанням Moodle.

 

       Особливості навчання:
 
 • Кожен студент має свій навчальний розклад і онлайн-заліковку.
 • Теоретичний матеріал вивчається за допомогою електронних навчальних курсів, підручників, аудіо-, відео-лекцій.
 • Освоєння практичного матеріалу здійснюватися за допомогою віртуальних лабораторних робіт, практичних занять, диспутів і семінарів в режимі відео конференцій, отримання консультацій у педагогів засобами комунікаційних інтернет-технологій.
 • Студент має можливість спілкуватися з викладачами, отримувати необхідні консультації в режимі off-line та on-line.
 • Навчання передбачає розгалужену систему індивідуальних занять студента з викладачем.
 • Перевірка знань здійснюється як у формі електронного тестування, так і у формі звичайних іспитів і заліків, які будуть проходити не частіше 1-2 разів на навчальний рік.

 

      Переваги заочної форми навчання із застосуванням дистанційних освітніх технологій:
 
 • відкриває нові можливості для отримання фундаментальних знань і професійних навичок в одному з найпрестижніших вищих навчальних закладів Україні — Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна;
 • якість навчання забезпечується кращими професорсько-викладацькими кадрами університету;
 • після закінчення навчання студент отримує диплом Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна державного зразка;
 • незалежність від Вашого місця перебування, можливість навчання з будь-якого місця України та закордону;
 • незалежність від часу протягом доби, можливість навчатися без відриву від виробництва;
 • можливість одержувати знання людям з обмеженими можливостями за станом здоров'я або за сімейними обставинами.

 

 Електронне дистанційне навчання
 Харківському національному університеті імені В.
 Н. Каразіна
допоможе Вам стати конкурентноздатним фахівцем.


      Про центр електронного навчання 
 

Центр електронного навчання створений у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна для реалізації освітніх програм дистанційної освіти (довузівської, вищої, післядипломної) та втілення сучасних технологій навчання.

Центр здійснює підготовку фахівців всіх рівнів кваліфікації з використанням електронних дистанційних форм навчання на основі стандарту дистанційного інтерактивного навчання SCORM.

 

      Нормативні документи з технологій дистанційного навчання у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна
 
   
Наказ та Положення про дистанційне навчання № 466 від 25.04.2013 р.
Положення про електронне (дистанційне) навчання в ХНУ імені В. Н. Каразіна
Положення про Центр дистанційногонавчання в ХНУ імені В. Н. Каразіна
Вимоги до структури дистанційного курсу
Рішення Вченої ради Університету від 26.05.2014 р. "Про роботу факультетів з організації дистанційного навчання"
Розпорядження № 0501-02 Про впорядкування роботи Центру ЕН
Положення про визнання інформаційних веб-ресурсів системи електронного (дистанційного) навчання в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна та їх окремих елементів як навчально-методичних праць та здійснення їх експертизи
 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна