Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Про кафедру

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАФЕДРУ
МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ В ЕКОНОМІЦІ

Кафедру математичних методів в економіці Інституту економіки та міжнародних відносин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна  було створено 1 вересня 2008 року.

Кафедра спеціалізується у таких галузях як: вища математика; теорія ймовірностей та математична статистика; інформатика і комп'ютерні технології.

У професійно-кадровому складі кафедри ефективно поєднані фахівці, які мають фундаментальну математичну підготовку, високу кваліфікацію в області економіко-математичного моделювання, інформаційних технологій і програмування, що допомагає  студентам формувати широкий комплекс знань і навичок.

Кафедру очолює Назиров Зариф Фятіхович, доцент, кандидат фізико-математичних наук, член Вченої ради економічного факультету, Вченої ради ХНУ імені В.Н. Каразіна, директор Центру міжнародної освіти. Має загальний науково-педагогічний стаж 31 рік. З 1986 року працював на кафедрі «Вищої математики та інформатики», де пройшов професійний шлях від асистента до доцента. За останні роки його учбове навантаження складало в середньому 900 годин на рік: Назиров З.Ф. читає загальні курси «Вища математика», «Методи приблизних обчислень», спеціальні курси «Операторні методи», «Функціональний аналіз в обчислювальній математиці», «Спектральні методи вирішень рівнянь Максвела у нестаціонарних задач» та ін.

Назиров З.Ф. має 23 публікації своїх наукових і навчально-методичних праць, з них 15 наукових і 8 навчально-методичного характеру. Вісім робіт опубліковано в провідних математичних журналах. Подано до друку ще 2 статті. У науковому плані активно працює, отримав нові цікаві результати по спектральних  характеристиках оператора Максвела. Підготував ( у співавторстві ) навчальні посібники: «Методичні вказівки до вирішення конкурсних завдань з математики вступних іспитів до ХДУ», 1996, 97, 98, 99, «Задачі вступних іспитів з математики до ХНУ», 2002 р., «Конкурсні завдання з математики для вступників до вузів».

Неодноразово брав участь в провідних міжнародних конференціях та симпозіумах. Останні з них: Міжнародна конференція «Теорія функцій і математична фізика», присвячена 100-літтю Н.І.Ахієзера, Харків, 2001 р.- виступав із доповіддю про результати своїх наукових праць; Міжнародна конференція, присвячена 80-літтю академіка В.О.Марченка, Харків, 2002 р. – виступав із доповіддю.
Сьогодні на кафедрі працюють 17 представників професорського-викладацького складу, методист I категорії та інженер  I категорії.  Серед них: доктора наук, професора Янцевич А.А. і Городнов В.П., плідно працюють на кафедрі кандидати наук: доценти Назиров З.Ф., Дубровін А.О., Мельникова О.П., Фарафонова Н.К. А також працюють і старші викладачі:  Єпішев С.М., Єфімова А.М., Жолткевич Н.А., Кожанова О.К., Масленникова О.В., Петрова А.Ю., Пирогова І.Є., Пирогова С.Є., Фарафонова А.К., Хомін О.В., Штрассер О.Г.
Методист I категорії  – Таратута О.Ю. та інженер I категорії – Косарева С.Д.

Кафедра здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. А також активно бере участь у розвитку заочної форми навчання в місцях компактного проживання студентів (дистанційна форма навчання). На сьогоднішній день кафедра проводить за цією формою навчання підготовку 72 студентів у містах: Красний Луч, Скадовськ, Слов'янськ, Феодосія.

На сьогодні викладачі кафедри забезпечують учбовий процес на економічному факультеті, на факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу. Усього, згідно до учбових планів підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів, викладачі кафедри читають 10 нормативних дисциплін. Кафедра працює за учбовими планами, розробленими для класичних університетів, а також упроваджуються нові учбові плани відповідно до вимог Болонської конвенції. Колектив кафедри упроваджує до учбового процесу ефективні форми учбово-виховного процесу (лекції, семінарські та практичні заняття, дискусії, ділові ігри, моделювання і вирішення практичних завдань на ЕОМ). Упроваджено кредитово-модульну систему оцінки знань студентів. Серед учбових дисциплін, які читають викладачі кафедри, головне місце займають дисципліни з циклу фундаментальних і професійно орієнтованих економічних дисциплін, серед яких: «Математика для економістів», «Вища математика», «Теорія ймовірностей і математична статистика», «Економічна інформатика», «Інформатика і комп'ютерні технології».

На кафедрі ведуться ґрунтовні наукові дослідження за напрямами: фінансова математика, математичне моделювання ціни акції, моделювання і прогнозування економічних процесів, моделювання фінансової діяльності підприємств, банків, фінансових інститутів, економіко-математичне моделювання, математичне моделювання випадкових процесів.

Кафедра підтримує активні зв'язки з провідними вузами України, науковими установами, підприємствами і організаціями. Співробітництво проводиться за багатьма напрямами: участь у конференціях і семінарах, обмін науково-педагогічним досвідом, стажування викладачів, участь у міжнародних проектах.


 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна