Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Кафедра економіки та менеджменту

Склад кафедри
Історія кафедри
Абітурієнту
Спеціальності
Інформаційні пакети
Новини кафедри
Досягнення здобувачів вищої освіти
Навчальний процес
Бакалавріат: організація освітнього процесу
Магістратура: організація освітнього процесу
Навчально-методичне забезпечення

 

Кафедра економіки та менеджменту

Кафедра економіки та менеджменту входить у склад економічного факультету, який є спадкоємцем славетних університетських традицій, де успішно розвиваються наукові школи відомі в Україні й у світі. Досвід класичної економічної та управлінської освіти поєднується з інноваційними технологіями електронного навчання. Навчальний процес ґрунтується на стандартах вищої освіти України та студентоорієнтованому підході, забезпечується високим професіоналізмом та креативністю викладачів, підкріплюється тісними зв’язками з стейкхолдерами та врахуванням сучасних тенденцій ринку праці, що дає змогу випускникам без перешкод здійснювати трудову самореалізацію, відповідно до існуючого попиту.

Історія кафедри економіки та менеджменту має глибокі коріння, так як була створена у 1997 році на базі однієї з провідних кафедр університету - кафедри планування народного господарства та економіки промисловості, заснованої у 1967 році (після відновлення економічного факультету у складі Харківського національного університету).

Відповідаючи на потреби економіки, що переходила на ринковий етап розвитку науки управління, кафедра першою розпочала підготовку фахівців за спеціальністю Менеджмент, відкривши програми «Менеджмент організацій» та «Адміністративний менеджмент». В умовах сьогодення кафедра продовжує динамічний розвиток, проводить навчання за трьома програмами на рівні бакалавр та трьома – на рівні магістр і завжди займає провідні місця на економічному факультеті.

Запорукою успіху кафедри економіки та менеджменту є науково-педагогічні працівники, інтелігентні, компетентні творчі та відповідальні. На кафедрі працюють 8 докторів економічних наук, професорів та 14 кандидатів економічних наук, 12 з яких – доценти, 1– старший викладач, 1 –викладач. Очолює кафедру доктор економічних наук, професор Ганна Олександрівна Дорошенко.

Кафедра повністю забезпечує освітній процес з економічних дисциплін за спеціальністю 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування».

Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за такими рівнями:

  • бакалавр за освітньою професійною програмою «Менеджмент організацій» (4 роки навчання);

  • бакалавр за освітньою професійною програмою «Менеджменту бізнес-процесів» (4 роки навчання);

  • бакалавр за освітньою професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» (4 роки навчання);

  • магістрза освітньою професійною програмою «Менеджмент організацій» (1 рік 4 місяці навчання);

  • магістр за освітньою професійною програмою «Бізнес-менеджмент» (1 рік 4 місяці навчання);

  • магістр за освітньою професійною програмою «Адміністративний менеджмент» (1 рік 4 місяці навчання).

За вимогам сучасного ринку праці підготовка здобувачів спрямована на розвиток таких компетенцій та навичок: підприємницьке мислення; управління персоналом, стратегічне мислення; розуміння та прогнозування розвитку соціально-економічного середовища; якісне бізнес-планування; управління проектами; управління інноваційними процесами та інноваційним розвитком організації; володіння сучасними інформаційними технологіями.Підготовка здобувачів вищої освіти за освітніми програмами забезпечує збалансоване поєднання дослідницької, аналітичної і практичної діяльності шляхом залучення до її розробки стейкхолдерів, а саме: консультаційні проєкти і реальні кейси від корпоративних партнерів, майстер-класи та тренінги від бізнес-практиків, проходження практики та участь в проєктах партнерів.

Підготовка за освітніми програмами дозволяє здобувачам реалізувати набуті знання і практичний досвід як державний службовець, експерт з ефективного урядування, менеджер з розвитку території, менеджер з моніторингу, у приватних компаніях (керівник, начальник управління, керівник департаменту, керівник відділу, менеджер з адміністративної діяльності, менеджер з оптимізації управління);

Вже багато років кафедра економіки та менеджменту спільно з факультетом організації та управління Політехнічного університету Лодзіуспішно реалізовує програму «подвійних» дипломів підготовки бакалаврів, яка передбачає один семестр навчання у польському університеті-партнері. Участь у програмі дає можливість здобувачам отримати диплом європейського зразка. У ході навчання здобувачі можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (ErasmusMundus, Campusfrance и Alliancefrances, chevening, WorldWideStudies, VisegradSholarshipProgram, Horizon 2020, літня школа Польща (IHUWr)).

За програмами міжнародного підвищення кваліфікації для освітян та науковців,викладачікафедри успішнопроходять стажування за кордоном, набуваючи досвіду інноваційних методів та практик у вищій освіті, проходять підвищення кваліфікації з метою набуття досвіду та взаємозв’язку наука-виробництво.

Кафедра має позитивні результати науково-інноваційної діяльності і роботи з комерціалізації результатів НДР. Викладачі кафедри приймають активну участь у міжвузівських, регіональних, Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах і форумах. На основі результатів науково-дослідних робіт авторський колектив кафедри готує та видає монографії, навчальні посібники, підручники та наукові статті. На кафедрі використовуються різні форми наукової роботи студентів - проведення олімпіад та наукових конференцій; написання конкурсних наукових робіт та інше.

За ініціативою кафедри для ініціативної молоді міста Харкова та Харківської області проводиться «Students Management Performance Challenge» – чемпіонат практичного навчання у реальних ринкових умовах на основі бізнес-кейсів від ТОПових компаній міста Харкова.

Колектив кафедри разом зі здобувачами вищої освіти бере участь у проведенні днів факультету, інтелектуальної бізнес-гри «Поєдинки з управління», Каразінського економічного турніру, вечорів відпочинку та інших заходів, майстер-класи, вебінари, відео лекції, тренінги.

Отримані знання та навички на кафедрі, гарантують випускникам конкурентоспроможність на ринку праці та стрімке кар’єрне зростання. Наші випускники займають управлінські посади у провідних компаніях національного та світового рівня («JTI», «Samsung», «Philip Morris International», «Procter & Gamble», «TUI»), в органах державної владиКиївської, Харківської, Сумської, Полтавської та інших областей. Випускники кафедри стали докторами наук, професорами, академіками та займають посади деканів, проректорів, завідувачами кафедри у закладах вищої освіти України.

 

ЗВІТ завідувача кафедри економіки та менеджменту

 

Контакти кафедри економіки та менеджменту:

Телефон: (057) 707 52 29

e-mail:ekomanagement@karazin.ua

Сайт: http://economanagement.kh.ua/news/index.php

Сторінки кафедри у соціальних мережах: InstagramFacebook

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна